Cầu chì cao thế – cầu chì tự rơi sử dụng trên lưới điện

Cầu chì cao thế – cầu chì tự rơi sử dụng trên lưới điện:

Cầu chì cao thế - cầu chì tự rơi sử dụng trên lưới điện

Có 2 loại cầu chì, đó là:

– Cầu chì cao thế (CCCT): Được lắp nối tiếp sau cầu dao cao thế. Đây là thiết bị bảo vệ đơn giản trong mạch điện. CCCT chủ yếu dùng để bảo vệ ngắn mạch, thường dùng ở lưới trung áp 35 kV trở xuống (ở cấp điện áp 110kV không dùng cầu chì)

– Cầu chì tự rơi: Là thiết bị kết hợp cầu dao và cầu chì. Đây là thiết bị chuyên dùng để bảo vệ máy biến áp ở cấp điện áp từ 35 kV trở xuống. Được gọi là cầu chì tự rơi vì nó  = 600 ÷ 750. Khi nổ chì, cầuathường treo nghiêng theo mặt phẳng ngang một góc  dao tự rơi xuống lưỡi dao mở ra hoàn toàn cách ly máy biến áp với nguồn điện. 

Đối với cầu chì, có quy định nào về dòng điện định mức hay không?

Dưới đây là một số số liệu liên quan đến cầu chì:

Bảng tính sẵn dòng điện định mức của dây chảy cầu chì

                                                 Vật liệu Đường kính dây chảy (mm) Dòng điện định mức (A) 
Chì Đồng Nhôm
0,2 0,5  8 2
0.3 1,2  12 6
0,4 1,5 14 10
0,5 1,8 16 14
0,6 2,6 21 18
0,7 3,2 28 18
0,8 4,3 36 20
1,0 6,0 48 32
1,2 9,0 69 40
1,4 11,5 81 50
1,6 14 100 60
1,8 17 120 70
2,0 20 145 80
2,2 25 175 97
2,4 30 115
2,6 35 125

 Bảng tính sẵn dòng điện định mức của dây chảy cầu chì cho máy biến áp phân phối hạ thế     

TT  công suất MBA(kVA) 6kV  10kV  15kV  24kV  35kV 
dòng điện định mức (A)  chủng loại dây dẫn  dòng điện định mức (A)  chủng loại dây dẫn  dòng điện định mức (A)  chủng loại dây dẫn  dòng điện định mức (A)  chủng loại dây dẫn  dòng điện định mức (A)  chủng loại dây dẫn 
1 30 2,89 6k 1,73 3k 1,16 2k 0,79 2k 0,5 1k
2 50 4,82 8k 2,98 6k 1,93 3k 1,31 2k 0,83 2k
3 75 7,23 12k 4,34 6k 2,89 6k 1,97 3k 1,24 2k
4 100 9,63 15k 5,78 8k 3,85 6k 2,63 6k 1,65 3k
5 160 15,41 25K 9,25 12K 6,17 10K 4,20 6K 2,64 6K
6 200 19,27 25K 11,56 15K 7,71 10K 5,25 8K 3,3 6K
7 250 24,08 30K 14,45 20K 9,63 15K 6,57 10K 4,13 6K
8 320 30,83 40K 18,50 25K 12,33 20K 8,41 12K 5,28 8K
9 400 38,54 50K 23,12 30K 15,41 25K 10,51 15K 6,61 10K
10 560 53,95 80K 32,37 50K 21,58 30K 14,71 25K 9,25 15K
11 630 60,69 100K 36,42 65K 24,28 40K 16,55 30K 10,4 20K
12 1000 96,34 57,80 80K 38,54 65K 26,27 40K 16,52 25K
13 1600 154,14 92,49 61,66 100K 42,04 65K 26,42 40K

Điện Nguyễn Huy phân phối cầu chì cao thế và cầu chì tự rơi với giá cả tốt nhất.

Chi tiết về sản phẩm Quý khách hàng vui lòng liên hệ để được tư vấn và có giá tốt nhất: