Điện lực Bắc Kạn cải tạo đường dây và trạm biến áp

Điện lực bắc kạn cải tạo đường dây và trạm biến áp:

điện lực bắc kạn cải tạo đường dây và trạm biến áp

Công ty điện lực bắc kạn yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác quản lý kỹ thuật và nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp để đảm bảo quản lý, vận hành lưới điện an toàn, ổn định,  phấn đấu hạn chế thấp nhất về tổn thất điện năng. Trong công tác quản lý kỹ thuật, điện lực bắc kạn phấn đấu vận hành tối ưu các đường dây trung thế; duy trì chế độ điện áp tại đầu nguồn và đảm bảo vận hành tối ưu trạm E26.1 Bắc Kạn, trạm E 26.1 Chợ Đồn và giảm tổn thất trong truyền tải; đề xuất và tăng cường lắp tụ bù hạ thế cho các trạm biến áp có tổn thất cao; tích cực kiểm tra  định kỳ và đột xuất trên lưới điện, xử lí các điểm tiếp xúc, thay thế thiết bị đo đếm và thực hiện các hạng mục sửa chữa lưới điện theo kế hoạch, góp phần hạn chế tổn thất, đảm bảo phương thức vận hành an toàn lưới điện.

Như vậy, có thể thấy mặc dù tỉ lệ tổn thất điện năng hiện nay còn ở mức cao, nhưng bằng những giải pháp cụ thể và sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ cán bộ công nhân viên, Công ty điện lực bắc kạn phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2014, cụ thể: Sản lượng điện thương phẩm phấn đấu đạt trên 135 triệu kWh, nâng số hộ sử dụng điện lưới quốc gia trên toàn tỉnh lên 94%; giá bán điện bình quân phấn đấu thực hiện được 1.555,27 đ/kWh; tỉ lệ tổn thất điện năng phấn đấu giảm so với kế hoạch từ 0,1 – 0,5%, nhằm góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Điện Nguyễn Huy tự hào là đơn vị chính cung cấp vật tư điện lực bắc kạn cải tạo đường dây và trạm biến áp theo đúng tiêu chuẩn điện lực Bắc Kạn yêu cầu.

Chủng loại vật tư tiêu biểu:

TT Chủng loại vật tư và quy cách Đơn vị tính Số luợng
1 Cáp thép TK50 – 12 ( 14m/bộ ) Kg 440
2 Cóc cáp F10 Cái 260
3 Yếm cáp F10 Cái 160
4 Cáp thép TK50 – 14 ( 16m/bộ ) Kg 80
5 Cóc cáp F10 Cái 24
6 Yếm cáp F10 Cái 120
7 Cáp thép TK50 – 18 ( 20m/bộ ) Kg 70
8 Cóc cáp F10 Cái 32
9 Yếm cáp F10 Cái 16
10 Ghíp nhôm A16/70 – 3bulong –
Cái 42
11 Cầu dao cách ly 35kV – 630A – chém ngang ngoài trời Bộ 2
12 Đầu cốt nhôm A50 – 1bulong Cái 60
13 Cáp đồng Cu/XLPE/PVC – 0,6/1kV 3×50 + 1×35 M 18
14 Cáp đồng Cu/XLPE/PVC – 0,6/1kV 3×70 + 1×50 M 6
15 Dây đồng mềm Cu/PVC 1×50 M 72
16 Cầu chì tự rơi SI 35kV cả dây chì Bộ 8
17 Chống sét van 42kV – HE AREVA TRIDELTA PHÁP Bộ 8
18 Đồng F8 ( 84m ) Kg 42
19 Đầu cốt đồng nhôm AM50 Cái 120
20 Đầu cốt đồng M50 Cái 140
21 Đầu cốt đồng M35 Cái 16
22 Ghíp nhôm A16/70 – 3bulong –
Cái 42
23 Biển báo an toàn ( Cấm vào / Cấm trèo ) Cái 16
24 Cáp thép TK50 – 10 ( 12m/bộ ) Kg 410
25 Cóc cáp F10 Cái 268
26 Yếm cáp F10 Cái 164
27 Kẹp xiết cáp 35/50 –
Cái 671
28 Kẹp treo cáp 25-35 Cái 100
29 Kẹp treo cáp 50-70
Cái 268
30 Bịt đầu cáp 35/50
Cái 128
31 Ghíp GN2 ( 25/95 )
Bộ 164
32 Đầu cốt đồng nhôm AM50 Cái 60
33 Cáp thép TK50 Kg 410
34 Yếm cáp F10 Cái 16
35 Cóc cáp F10 Cái 32
36 Công tơ 1 pha 3×9
Cái 611
37 Công tơ 1 pha 5×20
Cái 23
38 Attomat 1 pha 10A – Cái 611
39 Attomat 1 pha 20A –
Cái 26
40 Hòm Compuzit H1 + gông đai PK Hòm 208
41 Hòm Compuzit H2 + gông đai PK Hòm 140
42 Hòm Compuzit H4 + gông đai PK Hòm 30
43 Cáp Muyle 2×4 –
M 1061
44 Cáp Muyle 2×7 –
M 819
45 Cáp Muyle 2×11 –
M 146
46 Dây Cu/PVC 1×4 – M 689
47 Ghíp GN2 ( 25/95 ) – Cái 802
48 Sứ quả bàng Quả 1248
49 Cáp Cu/XLPE/PVC 2×2,5 M 40008
50 Cáp Cu/XLPE/PVC 2×4 M 689
51 Dây thép mạ F3 Kg 413
52 Dây thép mạ F1 Kg 44
53 Bảng điện BD8 trọn bộ ( Công tắc đơn + cầu chì +
2 ổ cắm đơn ) –
Bộ 851
54 Cầu dao 1pha 20A ( cực kẹp ) Cái 624
55 Bóng đèn 15W + đui đèn Cái 624
56 Dây OVAN Cu/PVC/PVC 2×1,5 M 3620

Chi tiết về sản phẩm Quý khách hàng vui lòng liên hệ để được tư vấn và có giá tốt nhất: