Cung cấp vật tư điện lực Hải Dương an toàn chất lượng

Cung cấp vật tư điện lực Hải Dương an toàn chất lượng:

Cung cấp vật tư điện lực Hải Dương

Năm 2015, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương được giao chỉ tiêu thực hiện sản lượng điện thương phẩm 3.890 triệu kWh; Giá bán bình quân: 1.494,01 đ/kWh; Tổn thất điện năng ở mức 4,96% và thực hiện tiết kiệm 58,5 triệu kWh điện. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, bởi thời tiết năm 2015 diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài, kèm theo đó là nhu cầu sử dụng điện ở nhiều khu vực tăng đột biến, thường xuyên quá tải và xảy ra sự cố lưới điện.

Theo Giám đốc Trần Văn Cường, để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu năm 2015, Công ty Điện lực Hải Dương đã và đang tiếp tục chỉ đạo thực hiện chương trình “Tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn” trong hoạt động sản xuất kinh doanh; triển khai các biện pháp về “Năm văn hóa an toàn lao động và kỷ luật lao động”, không để xảy ra tai nạn lao động; Hoàn thiện việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 5 năm (2016-2020) theo chiến lược phát triển của Công ty trình EVNNPC phê duyệt; Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2016 để triển khai sớm công tác chuẩn bị đầu tư để thực hiện ngay từ đầu năm 2016. Trong đó, tập trung cao độ để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh doanh quý IV/2015, với kế hoạch điện mua của quý IV là: 1.157,61 triệu kWh; Kế hoạch điện thương phẩm tháng 10 là: 330,0 triệu kWh; của quý IV là: 990,0 triệu kWh; Tỷ lệ tổn thất tháng 10 là: 5,0%; Quý IV là: 4,99%; Giá bán điện bình quân của quý IV là: 1.465,3 đ/kWh; Doanh thu tháng quý IV là: 1.451,0 tỷ đồng.

Vượt qua khó khăn, đoàn kết, năng động và đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, lấy hiệu quả là thước đo đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ và người lao động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh điện năng, nâng cao đời sống tinh thần cho CBCNV, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương đang ngày càng khẳng định vị trí, là điểm sáng của ngành Điện tại các tỉnh khu vực miền Bắc.

Điện Nguyễn Huy tự hào là một trong những đơn vị cung cấp vật tư điện lực Hải Dương đúng chủng loại,quy cách,nguồn gốc chất lượng và đảm bảo lưới điện hoạt động hiệu quả và an toàn.

Chủng loại vật tư tiêu biểu:

TT Tên hàng và quy cách sản phẩm Đơn vị Số lượng
1 Dây AC50 Kg 350
2 Sứ đứng PI 35Kv + ty bộ 70
3 Cầu dao 35Kv – chém ngang bộ 01
4 Cầu chì SI 35Kv + dây chì bộ 01
5 Chống sét van 42Kv
bộ 01
6 Ghíp nhôm A50 – 3bulong bộ 01
7 Attomat 3pha 500A Cái 05
8 Attomat 3 pha 100A Cái 04
9 Chống sét hạ thế GZ500 bộ 01
10 Cáp Cu/XLPE/PVC 1×240 M 40
1 Dây AC50 Kg 200
2 Sứ đứng PI 35Kv – HLS + ty Bộ 35
3 Cầu dao 35Kv – chém ngang Bộ 01
4 Cầu chì SI 35Kv + dây chì Bộ 01
5 Chống sét van 42Kv
Bộ 01
6 Ghíp nhôm A50 – 3bulong Bộ 50
7 Attomat 3pha 500A
Cái 01
8 Attomat 3 pha 100A Cái 01
9 Chống sét hạ thế GZ500
bộ 01
1 Cầu chì SI 35Kv + dây chì Bộ 01
2 Chống sét van 42Kv Bộ 01
3 Ghíp nhôm A50 – 3bulong Bộ 100
4 Ghíp GN2 95/240 Bộ 06
5 Ghíp nhôm A50/240 – 3bulong Bộ 09
1 Cầu dao 35KV – chém ngang Bộ 01
2 Sứ đứng PI 35Kv + ty Bộ 40
1 Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC/W – 24Kv – 3×50 M 70
1 Chống sét hạ thế GZ500 Bộ 03
2 Đầu cốt thẻ bài AM50 – 2bulong Cái 50
3 Cầu chì tủ 5A Cái 10
1 Tủ điện TB 250 A Tủ 01
2 Đầu cốt A50 Cái 32
3 Đầu cốt AM120 Cái 20
4 Đầu cốt AM120 – 2BL Cái 38
5 Đầu cốt AM50 – 2BL Cái 18
6 Đầu cốt AM35 Cái 01
7 Đầu cốt AM185 Cái 15
8 đầu cốt AM70 – 2BL Cái 18
9 Hòm chia dây Cái 01
10 Hòm Compuzit 3 pha Cái 02
11 Đầu cốt AM50 Cái 38
1 Tủ điện hạ thế 500V Tủ 01
2 Tủ điện trọn bộ 50A Tủ 01
3 Hòm Compuzit chia dây bộ 11
4 Đầu cốt AM50 Cái 93

Chi tiết về sản phẩm Quý khách hàng vui lòng liên hệ để được tư vấn và có giá tốt nhất: