Mua thiết bị điện lực Lào Cai ở đâu?

Mua thiết bị điện lực lào cai ở đâu?

Mua thiết bị điện lực lào cai ở đâu?

  • Nguồn điện

       – Nguồn điện cung cấp cho tỉnh Lào Cai hiện nay gồm 03 nguồn:

        Nguồn điện 110 KV mua của Trung Quốc qua đường dây 110 kV Hà Khẩu – Lào Cai  năm 2014 mua qua đường dây này 143 triệu Kwh.

       Nguồn phát của các nhà máy thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Lào Cai vào lưới điện khu vực Lào Cai. Năm 2014 đã phát được sản lượng điện hơn 1 tỷ kwh.

       Nguồn từ hệ thống điện quốc gia lấy từ trạm 220 kV Lào Cai, trạm 220kV Bảo Thắng trong trường hợp nguồn thủy điện tại địa phương và nguồn điện từ Trung Quốc không đủ.

  • Lưới điện.

        Hiện nay Công ty điện lực lào cai đang quản lý:

       – 1970 km đường dây Trung thế

       – 2794 km đường dây Hạ thế.

       – 5 trạm biến áp trung gian.

       – 1009 trạm biến áp phân phối.

  • Phụ tải.

       Tính đến nay Công ty Điện Lực Lào Cai đã ký Hợp đồng mua bán điện với 141.132  khách hàng. Trong đó 130.489 khách hàng tư nhân và 10.643 khách hàng cơ quan. Một số khách hàng lớn như  nhà máy Phốt Pho vàng Việt Nam, nhà máy tuyển luyện đồng Sinh Quyền, Công ty Apatit Việt Nam… .Với sản lượng hàng năm gần 900 triệu KWh. Hiện tại Công ty Điện lực Lào Cai đã tiếp nhận lưới điện nông thôn được 94.239 khách hàng.

  • Các chỉ tiêu sản xuất của Công ty ĐL Lào Cai

           * Năm 2014:

       – Sản lượng điện TP: 1.480  triệu KWh

       – Tỷ lệ tổn thất: 3,56 %

       – Giá bán bình quân: 1428  đồng/ KWh

       – Doanh thu tiền điện: 2.350 tỷ đồng

          *  Kế hoạch SXKD năm 2015:

       – Sản lượng điện TP: 1.800 triệu KWh

       – Tỷ lệ tổn thất: 3.2 %

       – Giá bán bình quân 1.422 đồng/KWh

       – Doanh thu: 2.815 tỷ đồng.

Vậy quý vị Mua thiết bị trung thế điện lực Lào Cai ở đâu?

Điện Nguyễn Huy cung cấp vật tư điện lực Lào Cai tỉnh Lào Cai hoạt động an toàn,hiệu quả!

Chủng loại vật tư tiêu biểu:

STT Tên hàng Đơn vị Số lượng
1 Cáp vặn xoắn 4×95 M 1565
2 Cáp vặn xoắn 4×16 M 650
3 Kẹp xiết 70/95 Cái 60
4 Kẹp treo Cái 60
5 Khóa đai + đai thép Bộ 154
6 Má ốp cột F16 Cái 185
7 Cáp Cu/XLPE/PVC 3×25 + 1×16 M 1231
8 Sứ Silicon 35Kv Chuỗi 331
9 Khóa néo Cái 331
10 Khánh cáp Cái 158
11 Khóa CK Cái 128
12 Cáp vặn xoắn 4×120 M 1650
13 Cáp vặn xoắn 4×35 M 1770
14 Cáp Cu/XLPE/PVC 2×10 M 600
15 Kẹp xiết 35/50 Cái 36
16 Attomat 1P 20A Cái 300
17 Kẹp treo cáp Cái 47
18 Ghíp GN1 Bộ 185
19 Ghíp GN2 Bộ 36
20 Khóa đai + đai thép Bộ 270
STT Tên hàng Đơn vị Số lượng
1 Attomat 1P 20A Cái 695
2 Cáp Cu/XLPE/PVC 2×10 M 625
3 Ghíp GN1 Cái 354
4 Dây Cu/PVC 1×4 M 1800
5 Chống sét van 42KV + GĐPK Bộ 8
6 Hòm Compuzit H4 + PK Hòm 213
7 Hòm Compuzit H2 + PK Hòm 8
8 Sứ PI 35Kv Bộ 30
  Ty 35KV MN Cái 30
9 Đầu cốt A95 – 2bulong Cái 30
10 Dây Cu/PVC 1×50 M 36
11 Dây AC95 Kg 1587
12 Khánh cáp Cái 94
13 Sứ Silicon 35Kv Chuỗi 27
14 Khóa néo Cái 27
STT Tên hàng Đơn vị Số lượng
1 Tủ điện trọn bộ 150A Tủ 03
2 Cầu chì SI 24KV Bộ 03
3 Chống sét van 24KV + GĐPK Bộ 03
4 Sứ ĐD 24KV Bộ 132
5 Ty 24Kv MN Cái 132
6 Cáp Cu/XLPE/PVC 3×70 + 1×35 M 21
7 Sứ Silicon 24KV Bộ 39
8 Khóa néo cái 180
9 Sứ Silicon 35KV Bộ 128
10 Đầu cốt A120 – 2BL Cái 64
11 Dây AC50/8 Kg 370
12 Đồng F8 Kg 24
13 Ghíp A50 Bộ 95
14 Dây Cu/PVC 1×70 M 18
15 Đầu cốt M70 Cái 42
16 Đầu cốt M50 Cái 09
17 Đầu cốt M35 Cái 09
18 Đầu cốt AM70 Cái 12
19 Cáp vặn xoắn 4×70 M 1640
20 Kẹp xiết Cái 64
21 Kẹp treo Cái 15
22 Đai thép Kg 14
23 Khóa đai Cái 120
24 Má ốp cột F16 Cái 90
STT Tên hàng Đơn vị Số lượng
1 Cáp vặn xoắn 4×95 M 640
2 Kẹp xiết 70/95 Cái 32
3 Kẹp treo Cái 64
4 Đai thép + khóa đai Bộ 158
5 Má ốp cột F16 Cái 136
6 Attomat 1P 20A Cái 65
7 Cáp vặn xoắn 4×50 M 3734
8 Kẹp xiết 35/50 Cái 96
9 Khánh cáp Cái 34
10 Dây đồng M16 ( trần ) M 1251
11 Đầu cáp 24Kv – 3×50 – TN Bộ 08
12 Cáp vặn xoắn 4×50 M 155
13 Đầu cốt A50/70 – 2bulong Cái 20
14 Sứ Silicon 35Kv Chuỗi 36
15 Khóa néo Cái 36
16 Ghíp A70 Bộ 45
17 Ghíp A50 Bộ 60
18 Sứ ĐD 24KV Quả 21
19 Ty 24Kv MN Cái 169
20 Đầu cốt AM50 Cái 32
21 Cáp đồng M16 M 650

Chi tiết về sản phẩm Quý khách hàng vui lòng liên hệ để được tư vấn và có giá tốt nhất: