Cung cấp vật tư điện lực Mường Khương Lào Cai

Cung cấp vật tư điện lực mường khương Lào Cai:

Cung cấp vật tư điện lực mường khương Lào Cai:

Điện lực Mường Khương Lào Cai

– Là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Điện lực Lào Cai, thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc

– Hiện quản lý: 185,6 km đường dây 35 kV; 165,5 km đường dây 0,4 kV; 86 trạm biến áp phân phối

– Số khách hàng: 8.568

– Doanh thu hằng tháng: Khoảng 1,2 tỷ đồng

– Chỉ số tổn thất điện năng: 8%

– Tổng số CBCNV: 30 người

Điện Nguyễn Huy là đơn vị chính cung cấp vật tư đường dây và trạm biến áp cho các tỉnh phía Bắc và vùng cao trong đó có điện lực Mường Khương Lào Cai!

Chủng loại vật tư tiêu biểu:

STT Tên hàng Đơn vị Số lượng
1 Dây AC70 Kg 6347
2 Sứ chuỗi néo 35Kv Quả 336
3 Ghíp AM70 – 3bulong Bộ 338
4 Chuỗi néo phụ kiện 35Kv kép + khánh cáp ( MN ) Bộ 142
5 Phụ kiện néo trọn bộ Cái 241
6 Dây A50 Kg 4,3
7 Dây AV50 M 12704
8 Ghíp A50 Bộ 612
9 Sứ A30 Quả 388
10 Ty A30 Cái 388
11 Cáp Muyle 2×6 M 120
12 Sứ PI 35Kv Bộ 33
13 Ty 35KV MN F32 Cái 33
STT Tên hàng Đơn vị Số lượng
1 Sứ chuỗi néo 35Kv Chuỗi 122
2 Chuỗi néo phụ kiện 35Kv kép + khánh cáp ( MN ) Bộ 38
3 Phụ kiện néo trọn bộ Cái 16
4 Dây A35 Kg 31
5 Dây AV50 M 300
6 Sứ A30 Quả 12
7 Ty A30 Cái 12
8 Ống nối ON70 Cái 20
9 Sứ PI 35Kv Bộ 20
10 Ty 35KV MN F32 Cái 30
STT Tên hàng Đơn vị Số lượng
1 Đầu cốt AM50 Cái 40
2 Sứ Silicon 35Kv Bộ 40
3 Phụ kiện néo trọn bộ Bộ 40
4 Đầu cốt AM50 – 2bulong Cái 30
5 Ghíp A50 Bộ 1290
6 Ghíp AM16/70 – 3BL Cái 380
7 Ghíp AM50 – 3bulong Bộ 150
8 Biển báo Cái 10
9 Dây Cu/PVC 1×50 M 48
10 Attomat 1P 20A Cái 378
11 Cầu dao 35Kv + giàn tiếp đất Bộ 10

Chi tiết về sản phẩm Quý khách hàng vui lòng liên hệ để được tư vấn và có giá tốt nhất: