Điện Nguyễn Huy phân phối thiết bị điện lực Ninh Bình

Điện Nguyễn Huy phân phối thiết bị điện lực Ninh Bình:

Điện Nguyễn Huy phân phối thiết bị điện lực Ninh Bình

Với số lượng các TBA, đường dây trung thế, đường dây hạ thế đã được đầu tư xây mới và cải tạo sau khi tiếp nhận như trên, về cơ bản hiện tại nhiều xã tại tỉnh Ninh Bình đã đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của khách hàng tại địa phương.

 1. Tình hình công tác đầu tư lưới điện nông thôn giai đoạn 2011-2014 điện lực Ninh Bình:

– Số cột trồng mới thay thế các vị trí không đảm bảo vận hành: 3041 vị trí;

– Số cột di chuyển: 1200 vị trí;

– Tổng số km đường dây trung thế xây dựng mới và tải tạo:  76km;

– Tổng số km đường hạ thế xây dựng mới và tải tạo: 323km;

Tổng số Trạm biến áp xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp điện lực Ninh Bình:

+ Trạm 35/0,4kV: 16 trạm với tổng dung lượng: 2.990kVA;

+ Trạm 22/0,4kV: 67 trạm với tổng dung lượng:12.760kVA;

+ Trạm 10/0,4kV: 33 trạm với tổng dung lượng: 6.040kVA;

Tổng kinh phí đã được đầu tư xây dựng mới và cải tạo nâng cấp lưới điện điện lực Ninh Bình:

+ Vốn khấu hao cơ bản: 17,9 tỷ;

+ Vốn SCL: 59,2 tỷ;

+ Vốn vay WB (đã thực hiện): 233,3 tỷ.

2. Công tác di chuyển cột điện do việc mở rộng đường giao thông nông thôn phục vụ cho công tác xây dựng nông thôn mới điện lực Ninh Bình:

– Số cột trồng mới thay thế các vị trí không đảm bảo vận hành: 3041 vị trí;

– Số cột di chuyển: 1200 vị trí.

3. Về dự án “nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn – giai đoạn 2” vay vốn ngân hàng tái thiết điện lực Ninh Bình:

-Tổng số km đường dây trung thế được xây dựng mới và cải tạo: 30,59km;

– Tổng số đường dây hạ thế được xây dựng mới và cải tạo: 352,1km

– Tổng số trạm biến áp được xây dựng mới điện lực Ninh Bình:

+ Trạm 35/0,4kV: 4 trạm với tổng dung lượng: 5.130kVA

+ Trạm 22/0,4kV: 9 trạm với tổng dung lượng: 1.690kVA

+ Trạm 10/0,4kV: 22 trạm với tổng dung lượng: 6.040kVA

– Tổng mức đầu tư của dự án 144,453 tỷ đồng.

Ông Ngô Nam Phòng, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Điện lực Ninh Bình cho biết: “Điện, đường, trường, trạm là những cái dễ thấy nhất thể hiện sự tiến bộ của một vùng nông thôn. Trước những khó khăn chung về công tác đầu tư xây dựng và cải tạo lưới điện nông thôn, Công ty TNHH một thành viên Điện lực Ninh Bình đã có dự báo và xây dựng kế hoạch, luôn đi tắt đón đầu trong quá trình triển khai thực hiện.  Nguồn điện ổn định không chỉ giúp người dân phát triển kinh tế mà còn cải thiện chất lượng cuộc sống, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của người dân, đồng thời thu hẹp khoảng cách phát triển giữa khu vực nông thôn và thành thị.

Điện Nguyễn Huy tự hào là đơn vị phân phối thiết bị điện lực ninh bình an toàn,chất lượng,đúng nguồn gốc và xuất sứ đáp ứng các TC ngành điện.

Chủng loại vật tư tiêu biểu:

TT Tên hàng và quy cách sản phẩm Đơn vị Số lượng
1 Đầu cáp 24Kv – 3×50 – NT 3M bộ 08
2 Cáp Cu/XLPE/PVC 3×150 + 1×95 M 10
1 Chống sét van 12Kv bộ 08
1 Sứ đứng PI 45Kv ( không ty ) quả 80
1 Sứ đứng 24KV DD400 quả 80
1 Chống sét van 12Kv – HE bộ 20
1 Cầu dao 24KV – chém ngang Bộ 10
2 Cầu chì SI 24Kv + dây chì Bộ 10
3 TI hạ thế 1000/5A Bộ 08
4 Đồng hồ A300/5A Cái 60
5 Đầu cốt đồng nhôm AM95 Cái 800
6 đồng hồ Ampe 1000/5A cái 12
1 Cầu dao 35KV – chém ngang Bộ 05
2 Cầu chì SI 35Kv + dây chì Bộ 05
3 TI hạ thế 1000/5A Bộ 05
1 Attomat 3 pha 500A Cái 04
2 Attomat 3 pha 300A Cái 10
3 Cầu dao 35Kv – chém ngang NT Bộ 02
4 Sứ xuyên tường 24Kv Quả 08
1 Cầu dao 24KV- chém ngang Bộ 10
2 Cầu chì SI 24KV + dây chì Bộ 10
3 Đầu cốt đồng nhôm AM95 Cái 400
4 Đầu cốt đồng nhôm AM70 Cái 600
1 Attomat 3 pha 800A Cái 03
2 Attomat 3 pha 500A Cái 03
3 Attomat 3 pha 600A Cái 03
4 Cầu dao 24Kv – chém ngang NT Bộ 04
5 Ống nối lèo nhôm A240 Cái 100
6 Cầu dao 35Kv trong nhà liền chì + ống chì 10A Bộ 03
1 Cầu dao 35kV – chém ngang Bộ 03
2 Cầu dao 24kV – chém ngang Bộ 06
3 Cầu chì SI 24kV + dây chì Bộ 08
4 Attomat 3 pha 150A Cái 20
5 Cầu dao hộp 3 pha 400A – 2 ngả Cái 03
1 Attomat 3 pha 400A Cái 16
2 Attomat 3 pha 250A Cái 12
1 Attomat 3 pha 1600 A Cái 03
2 kẹp xiết cáp 185/240 Cái 60
1 Chống sét van 12Kv Bộ 40
2 Chống sét van 24Kv Bộ 05

Chi tiết về sản phẩm Quý khách hàng vui lòng liên hệ để được tư vấn và có giá tốt nhất: