Vật tư điện lực Quảng Ninh lấy ở đâu?

Vật tư điện lực Quảng Ninh lấy ở đâu?

Vật tư điện lực Quảng Ninh lấy ở đâu?

Công ty Điện lực Quảng Ninh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh điện năng hằng năm. Sản lượng điện năng thương phẩm đến năm 2014 tăng gấp 1,32 lần so với năm 2010, mức tăng trưởng hằng năm là 7,15%. Tỷ lệ tổn thất điện năng, thực hiện biện pháp quản lý đồng bộ trong công tác đầu tư, quản lý kỹ thuật, kinh doanh, tỷ lệ tổn thất điện năng giảm dần bền vững. Đến hết năm 2014 tỷ lệ tổn thất điện năng thực hiện là 6,0%, giảm được 1,5% so với năm 2010.Khách hàng sử dụng điện của Công ty Điện lực Quảng Ninh hàng năm đều tăng, đến hết năm 2014 đã tăng thêm 54 nghìn khách hàng so với năm 2010. Tính đến nay, số lượng khách hàng sử dụng điện của Công ty Điện lực Quảng Ninh là 359.534 khách hàng.

Bên cạnh Dự án đưa điện lưới ra huyện đảo Cô Tô, không thể không nhắc đến Dự án đầu tư xây dựng lưới điện nông thôn giai đoạn I và II. Tháng 6-2013, Dự án hoàn thành đã đưa Quảng Ninh trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước đưa điện lưới về khu vực nông thôn. Qua đó đã nâng tỷ lệ số hộ gia đình được sử dụng điện ở khu vực nông thôn của Quảng Ninh đạt tỷ lệ trên 98%. Việc đưa các công trình mới vào sử dụng đã nâng hệ thống điện lực móng cái Quảng Ninh đang vận hành là 3.044km đường dây trung áp; 13.915km đường dây hạ áp; 3.283 trạm  biến áp với tổng dung lượng trên 998.000 kVA.

Công trình đưa điện lưới ra 5 xã đảo Vân Đồn với sự khó khăn đặc biệt về địa hình đã được hoàn thành với nhiều kỷ lục mới như thời gian thực hiện 255 ngày, cột điện 22kV cao nhất Việt Nam – 98m. Công trình đấu nối đường dây 110kV sau trạm 220kV Hải Hà – Công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành với chất lượng cao, đáp ứng tiến độ cấp điện cho dự án kinh tế trọng điểm của tỉnh.

Xuất phát từ nhu cầu và quá trình vận hành thay thế,điện Nguyễn Huy luôn đáp ứng phân phối phụ kiện đường dây và trạm biến áp cho điện lực quảng ninh đúng thời gian và yêu cầu của cán bộ tỉnh và đơn vị trực thuộc,đảm bảo yêu cầu phục vụ điện sinh hoạt và sản xuất cho hộ gia đình và doanh nghiệp.

Chủng loại vật tư tiêu biểu:

TT Tên hàng và quy cách sản phẩm Đơn vị Số lượng
1 Hòm Compuzit H1 + PK Hòm 19
2 Hòm Compuzit H2 + PK Hòm 18
3 Hòm Compuzit H4 + PK Hòm 59
4 Hòm Compuzit 3pha + PK Hòm 07
5 Ghíp đồng nhôm AM16/70 – 1BL Cái 200
6 Sứ A30 + ty Bộ 1000
7 Kẹp xiết cáp 35/50 Cái 100
8 Kẹp xiết cáp 70/95 Cái 100
1 Máy biến áp – 1600kVA -22/0,4kV (kiểu KIOS) Cái 01  
2 Tủ điện RMU trung thế 24kV – 630kA, 20kA/s dùng khí SF6 2 ngăn (1 ngăn đầu vào CDPT, 1 ngăn ra MBA SF6+ cầu chì) Tủ 01  
3 Tủ hạ thế gồm máy cắt tổng ABC 2500A + 14 ATM lộ ra (08x250A + 04x150A + 02x100A) Tủ 01  
4 Cáp ngầm trung thế 24kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×120mm2 Mét 800  
5 Ống nhựa vặn xoắn HDPE Ø150/190 Mét 770  
6 Đào đắp rãnh cáp địa hình bình thường 1 lộ Mét 770  
7 Cáp trung thế 24kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 1×70mm2 từtủ RMU sang MBA Mét 24  
8 Cáp tổng hạ thế 0,4-1kV Cu/XLPE/PVC 1x300mm2 3 sợi/1pha (3 sợi trung tính) Mét 80  
9 Đầu cáp Teeplug 24kV / 630A dùng cho ngăn đầu vào RMU Đầu 01  
10 Đầu cáp Elbow 24kV từng ăn cầu chì RMU Đầu 01  
11 Đầu cáp Elbow 24kV vào MBA (sứ Plug in) Đầu 01  
III. Phầntủtrungthế      
1 Tủ điện RMU trung thế 24kV – 630kA, 20kA/s dùng khí SF6 3 ngăn (1 ngăn đầu vào CDPT, 1 ngăn ra MBA SF6+ cầu chì, 1 CDPT) bao gồm cả vỏ tủ ngoài trời Tủ 01  
1 Hòm Compuzit H1 + PK Hòm 15
2 Hòm Compuzit H2 + PK Hòm 10
3 Ống nối lèo nhôm A50 Cái 50
4 Ống nối lèo nhôm A70 Cái 50
5 Ống nối cao thế ON50 Cái 20
TT Tên hàng và quy cách sản phẩm Đơn vị Số lượng
1 Tủ điện trọn bộ 400A x 3 lộ ra 150A , 02 bộ TI , không công tơ 3 pha Tủ 01
2 MBA dầu 3 pha 250KVA – 35/0,4Kv Máy 01
3 Chống sét van 42Kv Bộ 01
4 Cầu dao 35Kv – chém ngang NT Bộ 01
5 Cầu chì SI 35Kv + dây chì Bộ 01
6 Sứ đứng PI 35Kv Bộ 24
7 Dây AC50 Kg 15
8 Cáp Cu/XLPE/PVC 1×150 M 21
9 Cáp Cu/XLPE/PVC 1×95 M 07
10 Đồng F8 Kg 05
11 Ghíp nhôm A50 – 3bulong Bộ 276
12 Dây đồng mềm Cu/PVC 1×70 M 08
13 Dây đồng mềm Cu/PVC 1×35 M 03
14 Biển báo an toàn( cấm vào – cấm trèo ) Cái 02
15 Đầu cốt đồng M150 Cái 06
16 Đầu cốt đồng M95 Cái 02
17 Đầu cốt đồng M70 Cái 06
18 Đầu cốt đồng M35 Cái 03
19 Đầu cốt đồng nhôm AM70 Cái 12
20 Đầu cốt đồng nhôm AM50 Cái 04
21 Sứ A30 + ty bộ 848
22 Ghíp nhôm A35 – 3bulong bộ 16
23 Ghíp nhôm A70 – 3bulong bộ 332
24 Khóa đai Cái 144
25 Đai thép Kg 22
26 Ghíp đồng nhôm AM16/50 – 1bulong bộ 152
Chi tiết về sản phẩm Quý khách hàng vui lòng liên hệ để được tư vấn và có giá tốt nhất: