Category Archives: CẦU CHÌ

Điện Nguyễn Huy báo giá cầu chì tự rơi 24kV – Sứ – CCTR – FCO

Điện Nguyễn Huy báo giá cầu chì tự rơi 24kV – Sứ – CCTR – FCO: Cầu chì tự rơi 24kV – Sứ – CCTR – FCO Các tiêu chuẩn ứng dụng -IEC 282     : Cầu chì cao thế -ASTM 123          : Thông số tiêu chuẩn cho lớp mạ kẽm phủ (mạ kẽm nhúng nóng) […]

Mua dây chảy cầu chì SI đường dây ở đâu?

Mua dây chảy cầu chì SI đường dây ở đâu? Công ty Nguyễn Huy là nhà sản xuất và cung ứng thiết bị điện, Cầu chì, dây chảy cầu chì ,dây cáp điện uy tín trong ngành điện với các sản phẩm như: – Tủ bảng điện cao thế, tủ bù cos tự động – […]