Category Archives: CÁP ĐỒNG & NHÔM BỌC

Báo giá cáp điện kế- cáp nhôm đơn bọc-cáp nhôm lõi thép Cadisun

Báo giá cáp điện kế- cáp nhôm đơn bọc-cáp nhôm lõi thép Cadisun-LS ViNa giá hợp lý: I. CÁP ĐIỆN KẾ MULLER 2X: Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-1/IEC 60502-1 Tổng quan: + Quy cách: Cu/XLPE/PVC/ATA/PVC + Ruột dẫn: Đồng 99,99% + Số lõi: 2 + Kết cấu: Nhiều sợi bện tròn/Tròn có ép nén […]

Báo giá cáp nhôm ngầm giá tốt nhất từ Cadisun-LS ViNa

Báo giá cáp nhôm ngầm giá tốt nhất từ Cadisun-LS ViNa: I. CÁP NHÔM NGẦM 1 RUỘT_ADSTA 1X: Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-1/IEC 60502-1 Tổng quan: + Quy cách: Al/XLPE/PVC/DATA/PVC + Ruột dẫn: Nhôm 99,7% + Số lõi: 1 + Kết cấu: Nhiều sợi bện tròn/Tròn có ép nén cấp 2. + Mặt cắt […]

Báo giá cáp nhôm 2-5 ruột giá tốt nhất từ Cadisun LS ViNa

Báo giá cáp nhôm 2-5 ruột giá tốt nhất từ Cadisun LS ViNa: I. Cáp nhôm 2 ruột,cách điện pvc, vỏ bọc pvc_AVV2X: Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-1/IEC 60502-1 Tổng quan: + Quy cách: Al/PVC và Al/PVC/PVC + Số lõi: 1,2 + Kết cấu: Nhiều sợi bện tròn/Tròn có ép nén cấp 2. + […]

Báo giá cáp đồng ngầm 1-5 ruột giá tốt nhất trên thị trường

Báo giá cáp đồng ngầm 1-5 ruột giá tốt nhất trên thị trường: I. Cáp đồng ngầm 1 ruột dsta 1X: Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-1/IEC 60502-1 Tổng quan: + Quy cách: Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC + Ruột dẫn: Đồng 99,99% + Số lõi: 1 + Kết cấu: Nhiều sợi bện tròn/Tròn có ép nén cấp 2. […]

Báo giá cáp đồng đơn bọc cách điện vỏ pvc giá tốt trên thị trường

Báo giá cáp đồng đơn bọc cách điện vỏ pvc giá tốt trên thị trường: I. Cáp đồng đơn bọc cách điện pvc, vỏ bọc pvc CVV1X: Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-1/IEC 60502-1 Tổng quan: + Quy cách: Cu/PVC và Cu/PVC/PVC + Ruột dẫn: Đồng 99,99% + Số lõi: 1,2,3,4,5 + Kết cấu: Nhiều […]