Tag Archives: tu-dien-ha-the

Báo giá tủ điện hạ thế 400A 500A và 650A

Báo giá tủ điện hạ thế 400a 500a và 650a Theo tiêu chuẩn phân loại nguồn điện trong truyền tải điện công nghiệp ở Việt Nam đưa ra năm 2010, EVN quy ước: Nguồn điện lưới cao thế có 4 mức (66kV, 110kV, 220kV và 500kV), trung thế có 2 mức (22kV, 35 kV) và […]