Tag Archives: du-an-da-thuc-hien

Báo giá thiết bị đường dây trung thế 75KVA 100KVA và 160KVA-22/0,4KV

Báo giá thiết bị đường dây trung thế 75KVA 100KVA và 160KVA-22/0,4KV: Thiết bị đường dây trung thế 75KVA–22/0,4KV: STT Tên vật tư Đơn vị  Số Lượng  1 Dây AC50/8 kg                 31   2 Xà rẽ nhánh Bộ                   1   16 Sứ đứng 24kV+ty Quả                   6   19 Ghíp nhôm 3 bu long Bộ                 […]