Bảng giá dây điện cadisun đơn- đôi mềm cứng giá tốt tại Nguyễn Huy

Bảng giá dây điện cadisun đơn- đôi mềm cứng giá tốt tại Nguyễn Huy:

Định nghĩa:
Dây thì có thể có dây trần (không có vỏ bọc) hay nếu đã gọi là cáp thì không có chuyện cáp trần (không có vỏ bọc). Thế thì cáp khác với dây có vỏ bọc như thế nào?
Dây có 1 lớp vỏ bọc, đôi khi là 2 lớp vỏ bọc nhưng sẽ chỉ có một lõi dẫn điện. Còn dây cáp điện sẽ có thêm một lớp cáp bảo vệ bên ngoài.
Khi nào thì chúng ta nên dùng dây, khi nào thì nên dùng cáp ?
Dây dẫn điện được dùng khi nó được đảm bảo cách điện an toàn cho thiết bị và cho người sử dụng. Dây trần thì treo ở trên cao, dây có vỏ bọc phải luồn trong ống nhựa. Dùng dây dẫn điện thì rẻ tiền, dễ thi công hơn khi kéo và đấu nối.
Dây cáp điện thì được dùng trong các trường hợp có yêu cầu cao hơn về cách điện an toàn. Do cáp được bọc thép và chịu va đập, có thể chống được cháy nổ ở những nơi có nhiệt độ cao.
Vậy nếu trong trường hợp một ví dụ cụ thể là nhà ở của mình, thì mình nên dùng cáp hay dây dẫn ?
Có một lời khuyên rất xác đáng trong trường hợp này là dùng cả hai. Còn tùy theo từng thiết bị trong nhà mà chúng ta có cách dùng và bố trí cho phù hợp.

I. DÂY ĐIỆN ĐÔI MỀM DẸT_VCTFK 2X:

Bảng giá dây điện cadisun đơn- đôi mềm cứng giá tốt tại Nguyễn Huy Bảng giá dây điện cadisun đơn- đôi mềm cứng giá tốt tại Nguyễn Huy 1TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:
TCVN 6610-5:2000 (IEC 60227)
TỔNG QUAN
+ Ruột dẫn: Đồng ủ mềm trong môi trường khí trơ.
+ Số lõi: 2
+ Kết cấu: Nhiều sợi bện tròn cấp 5, cấp 6.
+ Mặt cắt danh định: từ 0,5 mm2 đến 10 mm2
+ Điện áp danh định: 300/500V
+ Dạng mẫu mã: Hình ô van.
+ Đóng gói: Đóng cuộn.
II. DÂY ĐIỆN ĐƠN CỨNG_VCSH 1X:

Bảng giá dây điện cadisun đơn- đôi mềm cứng giá tốt tại Nguyễn Huy 2 Bảng giá dây điện cadisun đơn- đôi mềm cứng giá tốt tại Nguyễn Huy 3
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:
TCVN 6610-3:2000 (IEC 60227)
TỔNG QUAN
+ Ruột dẫn: Đồng ủ mềm liên hoàn.
+ Số lõi: 1
+ Kết cấu: Một sợi.
+ Mặt cắt danh định: từ 0,5 mm2 đến 10 mm2
+ Điện áp danh định: 450/750V
+ Dạng mẫu mã: Hình tròn.
+ Đóng gói: Đóng cuộn.

III. DÂY ĐIỆN ĐƠN MỀM_VCSF 1X:

Bảng giá dây điện cadisun đơn- đôi mềm cứng giá tốt tại Nguyễn Huy 5TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:
TCVN 6610-3:2000 (IEC 60227)
TỔNG QUAN
+ Ruột dẫn: Đồng ủ mềm trong môi trường khí trơ.
+ Số lõi: 1
+ Kết cấu: Nhiều sợi bện tròn cấp 5, cấp 6.
+ Mặt cắt danh định: từ 0,5 mm2 đến 10 mm2
+ Điện áp danh định: 300/500V và 450/750V
+ Dạng mẫu mã: Hình tròn.
+ Đóng gói: Đóng cuộn.

IV. DÂY ĐIỆN MỀM TRÒN 2 RUỘT_VCTF 2X:

Bảng giá dây điện cadisun đơn- đôi mềm cứng giá tốt tại Nguyễn Huy 6 Bảng giá dây điện cadisun đơn- đôi mềm cứng giá tốt tại Nguyễn Huy 7TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:
TCVN 6610-5:2007 (IEC 60227)
TỔNG QUAN
+ Ruột dẫn: Đồng ủ mềm trong môi trường khí trơ.
+ Số lõi: 2
+ Kết cấu: Nhiều sợi bện tròn cấp 5, cấp 6.
+ Mặt cắt danh định: từ 0,5 mm2 đến 2.5 mm2
+ Điện áp danh định: 300/500V
+ Dạng mẫu mã: Hình tròn.
+ Đóng gói: Đóng cuộn hoặc chặt đoạn.

V. DÂY ĐIỆN MỀM TRÒN 3 RUỘT_VCTF 3X:

Bảng giá dây điện cadisun đơn- đôi mềm cứng giá tốt tại Nguyễn Huy 8 Bảng giá dây điện cadisun đơn- đôi mềm cứng giá tốt tại Nguyễn Huy 9TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:
TCVN 6610-5:2007 (IEC 60227)
TỔNG QUAN
+ Ruột dẫn: Đồng ủ mềm trong môi trường khí trơ.
+ Số lõi: 3
+ Kết cấu: Nhiều sợi bện tròn cấp 5, cấp 6.
+ Mặt cắt danh định: từ 0,5 mm2 đến 2.5 mm2
+ Điện áp danh định: 300/500V
+ Dạng mẫu mã: Hình tròn.
+ Đóng gói: Đóng cuộn hoặc chặt đoạn.

VI. DÂY MỀM TRÒN 4 RUỘT_VCTF 4X:

Bảng giá dây điện cadisun đơn- đôi mềm cứng giá tốt tại Nguyễn Huy 10 Bảng giá dây điện cadisun đơn- đôi mềm cứng giá tốt tại Nguyễn Huy 11TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:
TCVN 6610-5:2007 (IEC 60227)
TỔNG QUAN
+ Ruột dẫn: Đồng ủ mềm trong môi trường khí trơ.
+ Số lõi: 4
+ Kết cấu: Nhiều sợi bện tròn cấp 5, cấp 6
+ Mặt cắt danh định: từ 0,5 mm2 đến 2.5 mm2
+ Điện áp danh định: 300/500V
+ Dạng mẫu mã: Hình tròn
+ Đóng gói: Đóng cuộn hoặc chặt đoạn

VII. DÂY MỀM TRÒN 5 RUỘT_VCTF 5X:

Bảng giá dây điện cadisun đơn- đôi mềm cứng giá tốt tại Nguyễn Huy 12 Bảng giá dây điện cadisun đơn- đôi mềm cứng giá tốt tại Nguyễn Huy 13TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:
TCVN 6610-5:2007 (IEC 60227)
TỔNG QUAN
+ Ruột dẫn: Đồng ủ mềm trong môi trường khí trơ.
+ Số lõi: 5
+ Kết cấu: Nhiều sợi bện tròn cấp 5, cấp 6.
+ Mặt cắt danh định: từ 0,5 mm2 đến 2.5 mm2
+ Điện áp danh định: 300/500V
+ Dạng mẫu mã: Hình tròn.
+ Đóng gói: Đóng cuộn hoặc chặt đoạn.

VIII. DÂY MỀM TRÒN_H05V2V2-F:

Bảng giá dây điện cadisun đơn- đôi mềm cứng giá tốt tại Nguyễn Huy 14 Bảng giá dây điện cadisun đơn- đôi mềm cứng giá tốt tại Nguyễn Huy 15Tiêu chuẩn áp dụng
DIN VDE 0281-5 (VDE 0281 Teil 5):2002-09; hd 21.5 s3:1999 + A2:2001
Tổng quan
+ Ruột dẫn: đồng ủ mềm trong môi trường khí trơ.
+ Số lõi: 2, 3
+ Kết cấu: Nhiều sợi bện tròn cấp 5, cấp 6.
+ Mặt cắt danh định: từ 0,75 mm2 đến 4.0 mm2
+ Điện áp danh định: 300/500V
+ Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn: 70 độ C
+ Dạng mẫu mã: Hình tròn.
+ Quy cách đóng gói: Chặt đoạn hoặc đóng cuộn theo yêu cầu của khách hàng.
Ứng dụng:
Làm dây nguồn các thiết bị gia dụng, công nghiệp … Có khả năng lưu động tốt.

IX. DÂY MỀM TRÒN_H05VV-F:

Bảng giá dây điện cadisun đơn- đôi mềm cứng giá tốt tại Nguyễn Huy 16Tiêu chuẩn áp dụng
DIN VDE 0281-5 (VDE 0281 Teil 5):2002-09; hd 21.5 s3:1999 + A2:2001
Tổng quan
+ Ruột dẫn:đồng ủ mềm trong môi trường khí trơ.
+ Số lõi: 2, 3
+ Kết cấu: Nhiều sợi bện tròn cấp 5, cấp 6.
+ Mặt cắt danh định: từ 0,75 mm2 đến 4.0 mm2
+ Điện áp danh định: 300/500V
+ Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn: 70 độ C
+ Dạng mẫu mã: Hình tròn.
+ Quy cách đóng gói: Chặt đoạn hoặc đóng cuộn theo yêu cầu của khách hàng.
Ứng dụng:
Làm dây nguồn các thiết bị gia dụng, công nghiệp … Có khả năng lưu động tốt.

X. DÂY XÚP DÍNH_VCMD 2X:

Bảng giá dây điện cadisun đơn- đôi mềm cứng giá tốt tại Nguyễn Huy 17 Bảng giá dây điện cadisun đơn- đôi mềm cứng giá tốt tại Nguyễn Huy 18 thông số dây điện cadisun đơn- đôi mềm cứng giá tốt tại Nguyễn HuyTIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:
TCCS 01:2012/CADI-SUN
TỔNG QUAN
+ Ruột dẫn: Đồng ủ mềm trong môi trường khí trơ.
+ Số lõi: 2
+ Kết cấu: Nhiều sợi bện tròn cấp 5, cấp 6.
+ Mặt cắt danh định: từ 0,5 mm2 đến 2.5 mm2
+ Điện áp danh định: 250V
+ Dạng mẫu mã: Hình số 8.
+ Đóng gói: Đóng cuộn.

Giải thích 1 chút về dây điện cho quý vị nào chưa biết:
1/Dây đôi ruột mềm 32: tức là gồm 2 dây riêng trong vỏ nhựa kết dính với nhau.
Số 32 là nói về số sợi nhỏ trong 1 ruột đồng gồm 32 sợi nhỏ (đường kính mỗi sợi là 0.2 hoặc 0.25 tùy hảo tâm và uy tín của nhà sản xuất.
2/ Dây đơn cứng: thường ở thị trường hay nói dây đơn 12, 16, 20, 30… mấy con số đó chia cho 1o thì được đường kính dây mm. có nghĩa là dây đơn đường kính 1ly, 1ly6, 2ly, 3ly….dây đơn 1 chấm 5 có lẽ là đường kính 1ly5
3/ Dây cáp: thì thường tính theo tiết diện.
Ví dụ cáp 2.5 ly vuông, 5 ly vuông….
4/ Nói cung khi mua dây dùng cho điện nhà thì thường tính theo dòng tải.
VD: 3A thì bạn mua dây có tiết diện 1ly vuông là dư sức.

Điện Nguyễn Huy báo bảng giá dây điện cadisun đơn- đôi mềm cứng giá rẻ chiết khấu cao.Mức chiết khấu cụ thể phụ thuộc vào thời điểm đặt hàng, khối lượng đơn hàng mà quý khách lựa chọn.
Hàng chính hãng đầy đủ CO, CQ, Test Report,chứng chỉ, phiếu xuất xưởng.
Khách hàng có thể gửi danh mục vật tư vào mail:thietbidiennguyenhuy@gmail.com cho chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi lại báo giá với mức tôt nhất trên thị trường.
Báo giá áp dụng với dây cáp Cadisun Ls Vina 2017!

Chi tiết về sản phẩm Quý khách hàng vui lòng liên hệ để được tư vấn và có giá tốt nhất:

328 thoughts on “Bảng giá dây điện cadisun đơn- đôi mềm cứng giá tốt tại Nguyễn Huy

 1. JamesJug says:

  amoxicillin over the counter in canada: [url=https://amoxicillins.com/#]order amoxicillin online no prescription[/url] amoxicillin 500 mg where to buy

 2. LarryArram says:

  can i get generic mobic without dr prescription [url=https://mobic.store/#]can i buy mobic online[/url] can you buy mobic prices

 3. LarryArram says:

  cost of amoxicillin 875 mg: [url=https://amoxicillins.com/#]amoxicillin 825 mg[/url] canadian pharmacy amoxicillin

 4. LarryArram says:

  buy amoxicillin 500mg capsules uk: [url=https://amoxicillins.com/#]can i purchase amoxicillin online[/url] amoxicillin 500mg capsule cost

 5. MichaelWob says:

  brand name neurontin [url=https://gabapentin.pro/#]neurontin 500 mg[/url] can you buy neurontin over the counter

 6. ZacharyMof says:

  canadian pharmacy scam [url=http://certifiedcanadapills.pro/#]canadian pharmacies comparison[/url] canadian pharmacy store

 7. zoritoler imol says:

  This is very interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your fantastic post. Also, I have shared your site in my social networks!

 8. ThomasGluro says:

  acquisto farmaci con ricetta [url=http://farmaciaonline.men/#]farmacia online migliore[/url] farmacia online piГ№ conveniente

 9. Felixpen says:

  zithromax cost uk [url=https://azithromycinotc.store/#]buy zithromax[/url] where to get zithromax over the counter

 10. Charlesjer says:

  medicine in mexico pharmacies [url=https://mexicanpharmacy.site/#]Mexico pharmacy online[/url] mexican pharmaceuticals online

 11. Charlesjer says:

  mexican pharmacy [url=https://drugsotc.pro/#]canadian pharmacy without prescription[/url] canadian pharmacy cialis

 12. NormanPef says:

  cialis for sale [url=http://cialis.foundation/#]Generic Tadalafil 20mg price[/url] Generic Tadalafil 20mg price

 13. NormanPef says:

  Buy Cialis online [url=https://cialis.foundation/#]Cialis without a doctor prescription[/url] Cialis without a doctor prescription

 14. Robertwatry says:

  india online pharmacy: top 10 pharmacies in india – online shopping pharmacy india indiapharmacy.pro
  top 10 online pharmacy in india [url=http://indiapharmacy.pro/#]top 10 pharmacies in india[/url] mail order pharmacy india indiapharmacy.pro

 15. Robertwatry says:

  top online pharmacy india: india online pharmacy – indian pharmacy indiapharmacy.pro
  cheapest online pharmacy india [url=https://indiapharmacy.pro/#]pharmacy website india[/url] mail order pharmacy india indiapharmacy.pro

 16. Robertwatry says:

  mexico pharmacies prescription drugs: mexico drug stores pharmacies – mexican mail order pharmacies mexicanpharmacy.company
  buying from online mexican pharmacy [url=https://mexicanpharmacy.company/#]reputable mexican pharmacies online[/url] mexican drugstore online mexicanpharmacy.company

 17. Robertwatry says:

  ordering drugs from canada: canadian mail order pharmacy – canada drug pharmacy canadapharmacy.guru
  п»їbest mexican online pharmacies [url=http://mexicanpharmacy.company/#]mexico drug stores pharmacies[/url] buying from online mexican pharmacy mexicanpharmacy.company

 18. Robertwatry says:

  reputable mexican pharmacies online: mexico drug stores pharmacies – best online pharmacies in mexico mexicanpharmacy.company
  best online pharmacy india [url=http://indiapharmacy.pro/#]top online pharmacy india[/url] п»їlegitimate online pharmacies india indiapharmacy.pro

 19. Robertwatry says:

  cheapest online pharmacy india: reputable indian pharmacies – top 10 pharmacies in india indiapharmacy.pro
  medication from mexico pharmacy [url=http://mexicanpharmacy.company/#]medication from mexico pharmacy[/url] best online pharmacies in mexico mexicanpharmacy.company

 20. Robertwatry says:

  canadian pharmacy service: canada pharmacy online – pharmacy canadian superstore canadapharmacy.guru
  world pharmacy india [url=http://indiapharmacy.pro/#]top online pharmacy india[/url] indian pharmacy paypal indiapharmacy.pro

 21. Robertwatry says:

  buying from online mexican pharmacy: п»їbest mexican online pharmacies – mexico pharmacies prescription drugs mexicanpharmacy.company
  mexico drug stores pharmacies [url=https://mexicanpharmacy.company/#]mexican rx online[/url] buying prescription drugs in mexico mexicanpharmacy.company

 22. Robertwatry says:

  pharmacy website india: india online pharmacy – online shopping pharmacy india indiapharmacy.pro
  reputable indian pharmacies [url=https://indiapharmacy.pro/#]buy prescription drugs from india[/url] reputable indian online pharmacy indiapharmacy.pro

 23. Charlesvex says:

  zithromax 500 mg [url=http://azithromycin.bar/#]zithromax antibiotic without prescription[/url] can you buy zithromax over the counter

 24. Charlesvex says:

  lisinopril 20mg prices [url=http://lisinopril.auction/#]Over the counter lisinopril[/url] lisinopril generic price

 25. Charlesvex says:

  cost for 40 mg lisinopril [url=https://lisinopril.auction/#]Buy Lisinopril 20 mg online[/url] lisinopril online uk

 26. Charlesvex says:

  buy ciprofloxacin [url=http://ciprofloxacin.men/#]Ciprofloxacin online prescription[/url] ciprofloxacin over the counter

 27. Charlesvex says:

  ciprofloxacin generic price [url=http://ciprofloxacin.men/#]Get cheapest Ciprofloxacin online[/url] cipro for sale

 28. Charlesvex says:

  doxycycline over the counter canada [url=http://doxycycline.forum/#]Buy doxycycline for chlamydia[/url] doxycycline online pharmacy uk

 29. Tierra Greengo says:

  I¦ve been exploring for a little bit for any high-quality articles or weblog posts on this sort of house . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this site. Reading this info So i¦m satisfied to exhibit that I have a very good uncanny feeling I found out exactly what I needed. I such a lot without a doubt will make sure to don¦t forget this site and provides it a glance on a constant basis.

 30. TerrySes says:

  farmacie on line spedizione gratuita [url=https://farmaciait.pro/#]farmacia online[/url] farmaci senza ricetta elenco

 31. TerrySes says:

  comprare farmaci online con ricetta [url=https://tadalafilit.store/#]Tadalafil generico[/url] farmacia online piГ№ conveniente

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *