Bảng giá dây điện cadisun đơn- đôi mềm cứng giá tốt tại Nguyễn Huy

Bảng giá dây điện cadisun đơn- đôi mềm cứng giá tốt tại Nguyễn Huy:

Định nghĩa:
Dây thì có thể có dây trần (không có vỏ bọc) hay nếu đã gọi là cáp thì không có chuyện cáp trần (không có vỏ bọc). Thế thì cáp khác với dây có vỏ bọc như thế nào?
Dây có 1 lớp vỏ bọc, đôi khi là 2 lớp vỏ bọc nhưng sẽ chỉ có một lõi dẫn điện. Còn dây cáp điện sẽ có thêm một lớp cáp bảo vệ bên ngoài.
Khi nào thì chúng ta nên dùng dây, khi nào thì nên dùng cáp ?
Dây dẫn điện được dùng khi nó được đảm bảo cách điện an toàn cho thiết bị và cho người sử dụng. Dây trần thì treo ở trên cao, dây có vỏ bọc phải luồn trong ống nhựa. Dùng dây dẫn điện thì rẻ tiền, dễ thi công hơn khi kéo và đấu nối.
Dây cáp điện thì được dùng trong các trường hợp có yêu cầu cao hơn về cách điện an toàn. Do cáp được bọc thép và chịu va đập, có thể chống được cháy nổ ở những nơi có nhiệt độ cao.
Vậy nếu trong trường hợp một ví dụ cụ thể là nhà ở của mình, thì mình nên dùng cáp hay dây dẫn ?
Có một lời khuyên rất xác đáng trong trường hợp này là dùng cả hai. Còn tùy theo từng thiết bị trong nhà mà chúng ta có cách dùng và bố trí cho phù hợp.

I. DÂY ĐIỆN ĐÔI MỀM DẸT_VCTFK 2X:

Bảng giá dây điện cadisun đơn- đôi mềm cứng giá tốt tại Nguyễn Huy Bảng giá dây điện cadisun đơn- đôi mềm cứng giá tốt tại Nguyễn Huy 1TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:
TCVN 6610-5:2000 (IEC 60227)
TỔNG QUAN
+ Ruột dẫn: Đồng ủ mềm trong môi trường khí trơ.
+ Số lõi: 2
+ Kết cấu: Nhiều sợi bện tròn cấp 5, cấp 6.
+ Mặt cắt danh định: từ 0,5 mm2 đến 10 mm2
+ Điện áp danh định: 300/500V
+ Dạng mẫu mã: Hình ô van.
+ Đóng gói: Đóng cuộn.
II. DÂY ĐIỆN ĐƠN CỨNG_VCSH 1X:

Bảng giá dây điện cadisun đơn- đôi mềm cứng giá tốt tại Nguyễn Huy 2 Bảng giá dây điện cadisun đơn- đôi mềm cứng giá tốt tại Nguyễn Huy 3
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:
TCVN 6610-3:2000 (IEC 60227)
TỔNG QUAN
+ Ruột dẫn: Đồng ủ mềm liên hoàn.
+ Số lõi: 1
+ Kết cấu: Một sợi.
+ Mặt cắt danh định: từ 0,5 mm2 đến 10 mm2
+ Điện áp danh định: 450/750V
+ Dạng mẫu mã: Hình tròn.
+ Đóng gói: Đóng cuộn.

III. DÂY ĐIỆN ĐƠN MỀM_VCSF 1X:

Bảng giá dây điện cadisun đơn- đôi mềm cứng giá tốt tại Nguyễn Huy 5TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:
TCVN 6610-3:2000 (IEC 60227)
TỔNG QUAN
+ Ruột dẫn: Đồng ủ mềm trong môi trường khí trơ.
+ Số lõi: 1
+ Kết cấu: Nhiều sợi bện tròn cấp 5, cấp 6.
+ Mặt cắt danh định: từ 0,5 mm2 đến 10 mm2
+ Điện áp danh định: 300/500V và 450/750V
+ Dạng mẫu mã: Hình tròn.
+ Đóng gói: Đóng cuộn.

IV. DÂY ĐIỆN MỀM TRÒN 2 RUỘT_VCTF 2X:

Bảng giá dây điện cadisun đơn- đôi mềm cứng giá tốt tại Nguyễn Huy 6 Bảng giá dây điện cadisun đơn- đôi mềm cứng giá tốt tại Nguyễn Huy 7TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:
TCVN 6610-5:2007 (IEC 60227)
TỔNG QUAN
+ Ruột dẫn: Đồng ủ mềm trong môi trường khí trơ.
+ Số lõi: 2
+ Kết cấu: Nhiều sợi bện tròn cấp 5, cấp 6.
+ Mặt cắt danh định: từ 0,5 mm2 đến 2.5 mm2
+ Điện áp danh định: 300/500V
+ Dạng mẫu mã: Hình tròn.
+ Đóng gói: Đóng cuộn hoặc chặt đoạn.

V. DÂY ĐIỆN MỀM TRÒN 3 RUỘT_VCTF 3X:

Bảng giá dây điện cadisun đơn- đôi mềm cứng giá tốt tại Nguyễn Huy 8 Bảng giá dây điện cadisun đơn- đôi mềm cứng giá tốt tại Nguyễn Huy 9TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:
TCVN 6610-5:2007 (IEC 60227)
TỔNG QUAN
+ Ruột dẫn: Đồng ủ mềm trong môi trường khí trơ.
+ Số lõi: 3
+ Kết cấu: Nhiều sợi bện tròn cấp 5, cấp 6.
+ Mặt cắt danh định: từ 0,5 mm2 đến 2.5 mm2
+ Điện áp danh định: 300/500V
+ Dạng mẫu mã: Hình tròn.
+ Đóng gói: Đóng cuộn hoặc chặt đoạn.

VI. DÂY MỀM TRÒN 4 RUỘT_VCTF 4X:

Bảng giá dây điện cadisun đơn- đôi mềm cứng giá tốt tại Nguyễn Huy 10 Bảng giá dây điện cadisun đơn- đôi mềm cứng giá tốt tại Nguyễn Huy 11TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:
TCVN 6610-5:2007 (IEC 60227)
TỔNG QUAN
+ Ruột dẫn: Đồng ủ mềm trong môi trường khí trơ.
+ Số lõi: 4
+ Kết cấu: Nhiều sợi bện tròn cấp 5, cấp 6
+ Mặt cắt danh định: từ 0,5 mm2 đến 2.5 mm2
+ Điện áp danh định: 300/500V
+ Dạng mẫu mã: Hình tròn
+ Đóng gói: Đóng cuộn hoặc chặt đoạn

VII. DÂY MỀM TRÒN 5 RUỘT_VCTF 5X:

Bảng giá dây điện cadisun đơn- đôi mềm cứng giá tốt tại Nguyễn Huy 12 Bảng giá dây điện cadisun đơn- đôi mềm cứng giá tốt tại Nguyễn Huy 13TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:
TCVN 6610-5:2007 (IEC 60227)
TỔNG QUAN
+ Ruột dẫn: Đồng ủ mềm trong môi trường khí trơ.
+ Số lõi: 5
+ Kết cấu: Nhiều sợi bện tròn cấp 5, cấp 6.
+ Mặt cắt danh định: từ 0,5 mm2 đến 2.5 mm2
+ Điện áp danh định: 300/500V
+ Dạng mẫu mã: Hình tròn.
+ Đóng gói: Đóng cuộn hoặc chặt đoạn.

VIII. DÂY MỀM TRÒN_H05V2V2-F:

Bảng giá dây điện cadisun đơn- đôi mềm cứng giá tốt tại Nguyễn Huy 14 Bảng giá dây điện cadisun đơn- đôi mềm cứng giá tốt tại Nguyễn Huy 15Tiêu chuẩn áp dụng
DIN VDE 0281-5 (VDE 0281 Teil 5):2002-09; hd 21.5 s3:1999 + A2:2001
Tổng quan
+ Ruột dẫn: đồng ủ mềm trong môi trường khí trơ.
+ Số lõi: 2, 3
+ Kết cấu: Nhiều sợi bện tròn cấp 5, cấp 6.
+ Mặt cắt danh định: từ 0,75 mm2 đến 4.0 mm2
+ Điện áp danh định: 300/500V
+ Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn: 70 độ C
+ Dạng mẫu mã: Hình tròn.
+ Quy cách đóng gói: Chặt đoạn hoặc đóng cuộn theo yêu cầu của khách hàng.
Ứng dụng:
Làm dây nguồn các thiết bị gia dụng, công nghiệp … Có khả năng lưu động tốt.

IX. DÂY MỀM TRÒN_H05VV-F:

Bảng giá dây điện cadisun đơn- đôi mềm cứng giá tốt tại Nguyễn Huy 16Tiêu chuẩn áp dụng
DIN VDE 0281-5 (VDE 0281 Teil 5):2002-09; hd 21.5 s3:1999 + A2:2001
Tổng quan
+ Ruột dẫn:đồng ủ mềm trong môi trường khí trơ.
+ Số lõi: 2, 3
+ Kết cấu: Nhiều sợi bện tròn cấp 5, cấp 6.
+ Mặt cắt danh định: từ 0,75 mm2 đến 4.0 mm2
+ Điện áp danh định: 300/500V
+ Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn: 70 độ C
+ Dạng mẫu mã: Hình tròn.
+ Quy cách đóng gói: Chặt đoạn hoặc đóng cuộn theo yêu cầu của khách hàng.
Ứng dụng:
Làm dây nguồn các thiết bị gia dụng, công nghiệp … Có khả năng lưu động tốt.

X. DÂY XÚP DÍNH_VCMD 2X:

Bảng giá dây điện cadisun đơn- đôi mềm cứng giá tốt tại Nguyễn Huy 17 Bảng giá dây điện cadisun đơn- đôi mềm cứng giá tốt tại Nguyễn Huy 18 thông số dây điện cadisun đơn- đôi mềm cứng giá tốt tại Nguyễn HuyTIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:
TCCS 01:2012/CADI-SUN
TỔNG QUAN
+ Ruột dẫn: Đồng ủ mềm trong môi trường khí trơ.
+ Số lõi: 2
+ Kết cấu: Nhiều sợi bện tròn cấp 5, cấp 6.
+ Mặt cắt danh định: từ 0,5 mm2 đến 2.5 mm2
+ Điện áp danh định: 250V
+ Dạng mẫu mã: Hình số 8.
+ Đóng gói: Đóng cuộn.

Giải thích 1 chút về dây điện cho quý vị nào chưa biết:
1/Dây đôi ruột mềm 32: tức là gồm 2 dây riêng trong vỏ nhựa kết dính với nhau.
Số 32 là nói về số sợi nhỏ trong 1 ruột đồng gồm 32 sợi nhỏ (đường kính mỗi sợi là 0.2 hoặc 0.25 tùy hảo tâm và uy tín của nhà sản xuất.
2/ Dây đơn cứng: thường ở thị trường hay nói dây đơn 12, 16, 20, 30… mấy con số đó chia cho 1o thì được đường kính dây mm. có nghĩa là dây đơn đường kính 1ly, 1ly6, 2ly, 3ly….dây đơn 1 chấm 5 có lẽ là đường kính 1ly5
3/ Dây cáp: thì thường tính theo tiết diện.
Ví dụ cáp 2.5 ly vuông, 5 ly vuông….
4/ Nói cung khi mua dây dùng cho điện nhà thì thường tính theo dòng tải.
VD: 3A thì bạn mua dây có tiết diện 1ly vuông là dư sức.

Điện Nguyễn Huy báo bảng giá dây điện cadisun đơn- đôi mềm cứng giá rẻ chiết khấu cao.Mức chiết khấu cụ thể phụ thuộc vào thời điểm đặt hàng, khối lượng đơn hàng mà quý khách lựa chọn.
Hàng chính hãng đầy đủ CO, CQ, Test Report,chứng chỉ, phiếu xuất xưởng.
Khách hàng có thể gửi danh mục vật tư vào mail:thietbidiennguyenhuy@gmail.com cho chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi lại báo giá với mức tôt nhất trên thị trường.
Báo giá áp dụng với dây cáp Cadisun Ls Vina 2017!

Chi tiết về sản phẩm Quý khách hàng vui lòng liên hệ để được tư vấn và có giá tốt nhất: