Báo giá tủ điện hạ thế 400A 500A và 650A

Báo giá tủ điện hạ thế 400a 500a và 650a

tủ điện hạ thế 400a

Theo tiêu chuẩn phân loại nguồn điện trong truyền tải điện công nghiệp ở Việt Nam đưa ra năm 2010, EVN quy ước: Nguồn điện lưới cao thế có 4 mức (66kV, 110kV, 220kV và 500kV), trung thế có 2 mức (22kV, 35 kV) và hạ thế có 1 mức 0,4kV. Nguồn điện từ các nhà máy phát điện phân bố đến các vùng tiêu thụ điện như: thành phố, các khu công nghiệp… trên các đường dây cao thế hay trung thế, nhưng để sử dụng được thì phải qua các trạm hạ thế để biến thành nguồn chuẩn (1 pha 220VAC, 3 pha 380VAC, tần số 50Hz). Đặt ngay sau các trạm hạ thế là các tủ điện phân phối hạ thế có chức năng chính là đóng cắt, bảo vệ an toàn cho hệ thống điện phụ tải. Trong dân dụng cũng như trong công nghiệp đều sử dụng nguồn điện chuẩn sau các trạm hạ thế này, các tủ điện lắp sau trạm đều gọi là Tủ điện hạ thế.

Tủ điện hạ thế được sản xuất theo tiêu chuẩn công nghiệp IEC60439-1. Tủ điện sản xuất theo tiêu chuẩn công nghiệp còn được gọi là Tủ điện công nghiệp.

Sau đây là một trong những sản phẩm của điện Nguyễn Huy:

Bảng báo giá tủ điện hạ thế 400a (2×250+2x200A)
STT TÊN THIẾT BỊ QUY CÁCH XUẤT XỨ ĐVT SL
1 Vỏ tủ ngoài trời, treo cột, 2 lớp cánh, có khoang chống tổn thất, sơn tĩnh điện mầu ghi sáng, tôn dày 2ly R1000 x C1800 x S600 VAE/VN Cái 1
2 Đồng hồ V 0 – 500V Emic/VN Cái 1
3 Đồng hồ A 400/5A; Cl2 Emic/VN Cái 3
4 Máy biến dòng 400/5A-10VA, CXX 0,5 Emic/VN Cái 3
5 Chuyển mạch vol 7 vị trí  Taiwan Cái 1
6 Đèn báo AC 220/2W(X – Đ – V) TQ Cái 3
7 Thanh cái đồng chính 60×6+2x40x4 Malaysia Kg Trọn tủ
8 Thanh cái đồng nhánh 25×6 Malaysia Kg Trọn tủ
9 Sứ đỡ thanh cái 400V – 400A TQ quả Trọn tủ
10 MCCB nhánh HGM 400S 3P 415V – 400A – 65kA Hyundai/HQ Cái 1
11 MCCB nhánh HGM 250L 3P 415V – 250A – 55kA Hyundai/HQ Cái 2
12 MCCB nhánh HGM 250L 3P 415V – 200A – 55kA Hyundai/HQ Cái 2
13 Cầu chì hạ thế 220V – 5A Taiwan Cái 3
14 Dây bọc Cu/PVC 2,5mm2 VN M Trọn tủ
15 Đầu cốt bọc nhựa 2,5mm2 VN Cái Trọn tủ
16 Dây bọc Cu/PVC 25mm2 VN M Trọn tủ
17 Đầu cốt đồng 25mm2 VN Cái Trọn tủ
18 chống sét hạ thế GZ – 500V/1,5KA VN Bộ 1
19 Nhân công và vật tư phụ  VAE/VN Bộ 1
Bảng báo giá tủ điện hạ thế 500a (4x250A)
STT TÊN THIẾT BỊ QUY CÁCH XUẤT XỨ ĐVT SL
1 Vỏ tủ ngoài trời, treo cột, 2 lớp cánh, có khoang chống tổn thất, sơn tĩnh điện mầu ghi sáng, tôn dày 2ly R1000 x C1800 x S600 VAE/VN Cái 1
2 Đồng hồ V 0 – 500V Emic/VN Cái 1
3 Đồng hồ A 500/5A; Cl2 Emic/VN Cái 3
4 Máy biến dòng 500/5A; Cl 0,5 Emic/VN Cái 3
5 Chuyển mạch vol 7 vị trí  Taiwan Cái 1
6 Đèn báo AC 220/2W(X – Đ – V) TQ Cái 3
7 Thanh cái đồng chính 60×6+2x40x4 Malaysia Kg Trọn tủ
8 Thanh cái đồng nhánh 25×6 Malaysia Kg Trọn tủ
9 Sứ đỡ thanh cái 400V – 400A TQ quả Trọn tủ
10 MCCB tổng HGM 630S 3P 415V- 500A – 65kA Hyundai/HQ Cái 1
11 MCCB nhánh  HGM 250L 3P 415V-250A – 55kA Hyundai/HQ Cái 4
12 Cầu chì hạ thế 220V – 5A Taiwan Cái 3
13 Dây bọc Cu/PVC 2,5mm2 VN M Trọn tủ
14 Đầu cốt bọc nhựa 2,5mm2 VN M Trọn tủ
15 Dây bọc Cu/PVC 10mm2 VN M Trọn tủ
16 Đầu cốt đồng 10mm2 VN Cái Trọn tủ
17 chống sét hạ thế GZ – 500V/1,5KA VN Bộ 1
18 Nhân công và vật tư phụ    VAE/VN  Bộ 1
Bảng báo giá tủ điện hạ thế 630a (1×400+1x200A)
STT TÊN THIẾT BỊ QUY CÁCH XUẤT XỨ ĐVT SL
1 Vỏ tủ ngoài trời, treo cột, 1 lớp cánh, có khoang chống tổn thất R800 x C1550 x S480 VAE/VN Cái 1
2 Đồng hồ V 0 – 500V Emic/VN Cái 1
3 Đồng hồ A 600/5A; Cl2 Emic/VN Cái 3
4 Máy biến dòng 600/5A; Cl 0,5 Emic/VN Cái 3
5 Chuyển mạch vol 7 vị trí  Taiwan Cái 1
6 Đèn báo AC 220/2W(X – Đ – V) TQ Cái 3
7 Thanh cái đồng chính 40×6 Malaysia Kg Trọn tủ
8 Thanh cái đồng nhánh 30×5+20×4 Malaysia Kg Trọn tủ
9 Sứ đỡ thanh cái 400V – 400A TQ quả Trọn tủ
10 MCCB tổng UCB 630S 3P 415V- 630A – 65kA Hyundai/HQ Cái 1
11 MCCB nhánh  HGM 400E 3P 415V-400A – 45kA Hyundai/HQ Cái 1
12 MCCB nhánh  HGM 250H 3P 415V-200A – 38kA Hyundai/HQ Cái 1
13 Cầu chì hạ thế 220V – 5A Taiwan Cái 3
14 Dây bọc Cu/PVC 1,5mm2 VN M Trọn tủ
15 Dây bọc Cu/PVC 2,5mm2 VN M Trọn tủ
16 Đầu cốt bọc nhựa 2,5mm2 VN M Trọn tủ
17 Dây bọc Cu/PVC 10mm2 VN M Trọn tủ
18 Đầu cốt đồng 10mm2 VN Cái Trọn tủ
19 chống sét hạ thế GZ – 500V/1,5KA VN Bộ 1
20 Nhân công và vật tư phụ    VAE/VN  Bộ 1

Chi tiết về sản phẩm Quý khách hàng vui lòng liên hệ để được tư vấn và có giá tốt nhất: