Cung cấp thiết bị điện lực Hòa An Cao Bằng

Cung cấp thiết bị điện lực Hòa An Cao Bằng:

Cung cấp thiết bị điện lực Hòa An Cao Bằng
Điện Nguyễn Huy cung cấp thiết bị điện lực Hòa An Cao Bằng

Điện lực Hòa An là đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Cao Bằng thực hiện nhiệm vụ của Công ty Điện lực Cao Bằng giao trong năm 2016 tập thể công nhân viên Điện lực Hòa An đã nỗ lực cố gắng thực hiện và hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do Công ty giao. Chỉ tiêu điện thương phẩm năm 2016 đạt 22.336.573 kwh, đạt 102% so với kế hoạch năm 2016; Tăng 4,16 % so với năm 2015. Giá bán bình quân đạt 1.658,97đ/kwh đạt cao hơn kế hoạch giao 11,6 đ, tăng + 8,0 đ/kwh so với năm 2015. Chỉ tiêu tổn thất điện năng năm 2016 là 4.55% giảm 0,56% so với kế hoạch. Dư nợ tiền điện năm 2016 là 0 đ.

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tập thể điện lực Hòa An xác định đây chính là mục tiêu để xây dựng kế hoạch trong năm 2017 và những năm tiếp theo. Đứng trước những khó khăn thách thức nêu trên mỗi cán bộ công nhân viên Điện lực Hòa An cần phải xác định mục tiêu nhiệm vụ nỗ lực cố gắng hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục và ổn định đáp ứng đầy đủ nhu cầu về điện phục vụ cho mục tiêu phát triển KT-XH-QP-AN trong toàn huyện Hòa An, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu SXKD do Công ty Điện lực Cao Bằng giao.

Cung cấp thiết bị điện lực Hòa An Cao Bằng 1

Chủng loại vật tư tiêu biểu mà điện Nguyễn Huy thường cấp:

STT Chủng loại vật tư Ký hiệu ĐVT
  A- ĐƯỜNG DÂY 35 KV      
1 Chuỗi néo cách điện 35kV (Polyme)   chuỗi          183
2 Chuỗi néo cách điện 24kV (Polyme)   chuỗi          114
3 Chuỗi đỡ cách điện 35kV (Polyme)   chuỗi            58
4 Chuỗi đỡ cách điện 24kV (Polyme)   chuỗi            54
5 Cách điện đứng gốm Pin post 35kV   quả           45
6 Cách điện đứng gốm Pin post 24kV   quả           22
7 Dây nhôm lõi thép AC-70/11   m      7,119
8 Dây nhôm lõi thép AC-50/8   m    14,994
9 Dây nhôm lõi thép AC-35/6,2   m      2,510
10 Lèo tăng cường cầu dao   cái             3
  Ghíp đa năng đồng nhôm loại 50-95   Cái          18
  Đầu cốt đồng M70   Cái          18
  Dây đồng bọc 07 sợi M50   m          18
11 Ống nối dây cao thế ON-50   cái           12
12 Đầu cốt đồng nhôm, lưỡng kim kiểu Úc loại AC50   bộ           56
13 Biển số cột, sơn phản quang   cái           84
14 Biển cấm trèo, sơn phản quang   cái           79
15 Biển tên dao sơn phản quang   cái             1
16 Đai thép mạ kẽm 2000x19x1mm   kg           82
17 Khóa đai thép   cái         328
18 Chống sét van 42kV   quả             8
19 Chống sét van thông minh 24kV   quả           16
20 Cầu dao cách ly 3 pha 24kV-630A kiểu ngoài trời (cách điện polyme, dao chém dọc)   bộ             2
21 Cầu dao cách ly 3 pha 35kV-630A kiểu ngoài trời (cách điện polyme, đế có vòng bi, dao chém ngang)   bộ             1
         
  B -TRẠM BIẾN ÁP 35/0,4KV      
1 Tủ điện hạ thế trọn bộ 3 pha 400V-150A (Gồm: vỏ tủ sơn tĩnh điện; 1AT tổng 150A; 2AT nhánh 100A; 6 biến dòng 150/5A; thanh cái đồng cứng; có mạch nhị thứ; có 2 lớp cánh)   tủ             2
2 Tủ điện hạ thế trọn bộ 3 pha 400V-200A (Gồm: vỏ tủ sơn tĩnh điện; 1AT tổng 200A; 2AT nhánh 150A; 6 biến dòng 150/5A; thanh cái đồng cứng; có mạch nhị thứ; có 2 lớp cánh)   tủ             6
3 Tủ điện hạ thế trọn bộ 3 pha 220V-200A (Gồm: vỏ tủ sơn tĩnh điện; 1AT tổng 3x200A; 2AT nhánh 3x150A; 4 biến dòng 200/5A; thanh cái đồng cứng; có mạch nhị thứ; có 2 lớp cánh)   tủ             1
4 Chống sét van 42kV   quả           20
5 Chống sét van 24kV   quả           15
6 Cầu chì tự rơi 35kV (cách điện polyme)   quả           20
7 Cầu chì tự rơi 22kV (cách điện polyme)   quả           12
8 Dây chảy cầu chì rơi   sợi             3
9 Cách điện đứng gốm Pin post 35kV   quả           66
10 Cách điện đứng gốm Pin post 24kV   quả           46
11 Chuỗi néo cách điện 35kV (Polyme)   chuỗi           20
12 Chuỗi néo cách điện 24kV (Polyme)   chuỗi           12
13 Cáp ruột nhôm cách điện 24kV có chống thấm, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE loại AX1/WBC-50-24kV   m         278
14 Cáp ruột đồng bọc Cu/PVC/XLPE-CXV-70   m         464
15 Dây đồng M50 mềm nhiều sợi tiếp địa + trung tính máy   m         132
16 Kẹp cáp nhôm đa năng AC25-95; 3 bu lông   cái           32
17 Đầu cốt đồng nhôm, lưỡng kim kiểu Úc loại AC50   cái         182
18 Đầu cốt đồng M70   cái         193
19 Biển tên trạm sơn phản quang + phụ kiện, kích thước (700×500)mm tôn dày 1 ±0,05mm   cái           11
20 Biển cấm trèo, sơn phản quang + phụ kiện   cái           11
21 Khóa Việt Tiệp   cái           11
22 Ống nhựa xoắn HDPE F105/80   m           66
23 Đai thép 2000x19x1mm   kg           11
24 Khóa đai thép   cái           44
25 Hệ thông nối đất trạm NĐT-2A 11    
25.1 Dây đồng mềm M95 4.5 m 49.5
25.2 Dây đồng mềm M35 3 m 33
25.3 Đầu cốt đồng 6 Cái 66
  C- ĐƯỜNG DÂY 0,4KV      
1 Sứ hạ thế A30   bộ           64
2 Đầu cốt đồng nhôm, lưỡng kim kiểu Úc loại AL70   cái           46
3 Đầu cốt đồng nhôm, lưỡng kim kiểu Úc loại AL95   cái           40
4 Kẹp cáp nhôm đa năng AC25-95; 3 bu lông   cái         228
5 Khóa đỡ 25-95   bộ           22
6 Khóa néo 25-95   bộ         322
7 Má ốp F20   bộ         334
8 Đai thép không gỉ 19x1mm   kg        89.0
9 Khóa đai thép   cái         402
10 Chụp đầu cáp   cái           24
11 Băng dính   cuộn           38

Chi tiết về sản phẩm Quý khách hàng vui lòng liên hệ để được tư vấn và có giá tốt nhất: