Báo giá thiết bị đường dây trung thế 75KVA 100KVA và 160KVA-22/0,4KV

Báo giá thiết bị đường dây trung thế 75KVA 100KVA và 160KVA-22/0,4KV:

Báo giá thiết bị đường dây trung thế 75KVA 100KVA và 160KVA-22/0,4KV

Thiết bị đường dây trung thế 75KVA22/0,4KV:

STT Tên vật tư Đơn vị  Số Lượng 
1 Dây AC50/8 kg                 31  
2 Xà rẽ nhánh Bộ                   1  
16 Sứ đứng 24kV+ty Quả                   6  
19 Ghíp nhôm 3 bu long Bộ                 12  
II Phần đường dây 0,4kkV    
1 Cáp vặn xoắn ABC4X50 m  
2 Kẹp siết Bộ  
3 kẹp treo Bộ  
4 Móc treo Cái  
5 Đai thép cột đơn Cái  
6 Đai thép cột kép Cái  
7 Khóa đai Cái  
8 Đầu cốt đồng50 Cái  
9 Ghíp GN2 Bộ  
10 Tiếp địa lặp lại -RLL Bộ  
III Phần Trạm biến áp    
1 Xà đón dây đầu trạm Bộ                   1  
2 Giá đỡ cầu dao Bộ                   1  
3 Bộ truyền động  cầu dao Bộ                   1  
4 Xà trung gian trên Bộ                   1  
5 Giá đỡ SI Bộ                   1  
6 Giá đỡ máy BA Bộ                   1  
7 Giá đỡ tủ Bộ                   1  
8 Giá đỡ cáp Bộ                   1  
9 Ghế Bộ                   1  
10  Thang sắt Bộ                   1  
11 Tấm bắt CSV mặt máy Bộ                   1  
12 Cần truyền động dọc m                   5  
13 Cần truyền động ngang m                   3  
14 Tiếp địa trạm Bộ                   1  
15 Cầu dao chém ngang 24kV Bộ                   1  
16 Đầu cốt thẻ bài đồng nhôm Cái                   6  
17 Đầu cốt đồng 70 Cái                 36  
18 Ghíp 3 bu lông Cái                 24  
19 Chống sét van 22kV Bộ                   1  
20 Dây đồng mềm M50 m                 15  
21 Cầu chì tự rơi 22kV Bộ                   1  
22 Sứ đứng  24kV+ty Qủa                 15  
23 Máy biến áp 75KVA-220,4kV Máy                   1  
24 Tủ 150A-400V(3 lộ ra) dòng cắt cao Tủ                   1  
25 Cáp lực 3X50+1X35 m                   8  
26 Đầu cốt đồng 50 Cái                   6  
27 Đầu cốt đồng 35 Cái                   2  
28 Đồng phi 8 kg                   5  
29 Biển báo an toàn phản quang Cái                   2  
30 Biển báo Tên trạm phản quang Cái                   1  
31 Cột BTLT12B Cột                   2  
32 Móng cột MT-4 Cái                   2  
33 Thí nghiệm Trạm                   1  
34 Chi phí nghiệm thu đóng điện Trạm                   1  
35 Vận chuyển Trạm                   1  

Thiết bị đường dây trung thế 100KVA22/0,4KV::

STT Tên vật tư Đơn vị  Số Lượng 
1 Dây AC50/8 kg              380  
2 Xà rẽ nhánh Bộ                   1  
3 Xà đỡ thẳng(XĐT) Bộ                   4  
4 Xà bắt sứ chuỗi cột đôi(XR) Bộ                   5  
5 Xà bắt sứ đứng cột đôi(XCĐ) Bộ                   5  
6 Cột BTLT 12B Cột                 16  
7 Móng cột M1 Móng                   4  
8 Móng cột M2 Móng                   6  
9 Tiếp địa RC2 Bộ                 10  
10 Sứ đứng 35KV+ty Quả                 60  
11 Chuỗi néo 35kV+phụ kiện Chuỗi                 15  
13 Ghíp nhôm 3 bu long Bộ                 12  
II Phần đường dây 0,4kkV    
1 Cáp vặn xoắn ABC4X50 m  
2 Kẹp siết Bộ  
3 kẹp treo Bộ  
4 Móc treo Cái  
5 Đai thép cột đơn Cái  
6 Đai thép cột kép Cái  
7 Khóa đai Cái  
8 Đầu cốt đồng50 Cái  
9 Ghíp GN2 Bộ  
10 Tiếp địa lặp lại -RLL Bộ  
III Phần Trạm biến áp    
1 Xà đón dây đầu trạm Bộ                   2  
2 Giá đỡ cầu dao Bộ                   1  
3 Bộ truyền động  cầu dao Bộ                   1  
4 Xà trung gian trên Bộ                   1  
5 Giá đỡ SI Bộ                   1  
6 Giá đỡ máy BA Bộ                   1  
7 Giá đỡ tủ Bộ                   1  
8 Giá đỡ cáp Bộ                   1  
9 Ghế Bộ                   1  
10  Thang sắt Bộ                   1  
11 Tấm bắt CSV mặt máy Bộ                   1  
12 Cần truyền động dọc m                   5  
13 Cần truyền động ngang m                   3  
14 Tiếp địa trạm Bộ                   1  
15 Cầu dao chém ngang 35KV Bộ                   1  
16 Đầu cốt thẻ bài đồng nhôm Cái                   6  
17 Đầu cốt đồng 70 Cái                 36  
18 Ghíp 3 bu lông Cái                 24  
19 Chống sét van 35kV Bộ                   1  
20 Dây đồng mềm M50 m                 15  
21 Cầu chì tự rơi 35kV Bộ                   1  
22 Sứ đứng  35KV+ty Qủa                 15  
23 Máy biến áp 100KVA-35/0,4kV Máy                   1  
24 Tủ 200A-400V(3 lộ ra) dòng cắt cao Tủ                   1  
25 Cáp lực 3X70+1X50 m                   8  
26 Đầu cốt đồng 70 Cái                   6  
27 Đầu cốt đồng 50 Cái                   2  
28 Đồng phi 8 kg                   5  
29 Biển báo an toàn phản quang Cái                   2  
30 Biển báo Tên trạm phản quang Cái                   1  
31 Cột BTLT12B Cột                   2  
32 Móng cột MT-4 Cái                   2  
33 Thí nghiệm Trạm                   1  
34 Chi phí nghiệm thu đóng điện Trạm                   1  
35 Vận chuyển Trạm                   1  

Thiết bị đường dây trung thế 160KVA22/0,4KV::

STT Tên vật tư Đơn vị  Số Lượng 
1 Dây AC50/8 kg                 31  
2 Xà rẽ nhánh Bộ                   1  
16 Sứ đứng 24kV+ty Quả                   6  
19 Ghíp nhôm 3 bu long Bộ                 12  
II Phần đường dây 0,4kkV    
1 Cáp vặn xoắn ABC4X50 m  
2 Kẹp siết Bộ  
3 kẹp treo Bộ  
4 Móc treo Cái  
5 Đai thép cột đơn Cái  
6 Đai thép cột kép Cái  
7 Khóa đai Cái  
8 Đầu cốt đồng50 Cái  
9 Ghíp GN2 Bộ  
10 Tiếp địa lặp lại -RLL Bộ  
III Phần Trạm biến áp    
1 Xà đón dây đầu trạm Bộ                   2  
2 Giá đỡ cầu dao Bộ                   1  
3 Bộ truyền động  cầu dao Bộ                   1  
4 Xà trung gian trên Bộ                   1  
5 Giá đỡ SI Bộ                   1  
6 Giá đỡ máy BA Bộ                   1  
7 Giá đỡ tủ Bộ                   1  
8 Giá đỡ cáp Bộ                   1  
9 Ghế Bộ                   1  
10  Thang sắt Bộ                   1  
11 Tấm bắt CSV mặt máy Bộ                   1  
12 Cần truyền động dọc m                   5  
13 Cần truyền động ngang m                   3  
14 Tiếp địa trạm Bộ                   1  
15 Cầu dao chém ngang 24kV Bộ                   1  
16 Đầu cốt thẻ bài đồng nhôm Cái                   6  
17 Đầu cốt đồng 70 Cái                 36  
18 Ghíp 3 bu lông Cái                 24  
19 Chống sét van 22kV Bộ                   1  
20 Dây đồng mềm M50 m                 15  
21 Cầu chì tự rơi 22kV Bộ                   1  
22 Sứ đứng  24kV+ty Qủa                 15  
23 Máy biến áp 160KVA-220,4kV Máy                   1  
24 Tủ 320A-400V(3 lộ ra) dòng cắt cao Tủ                   1  
25 Cáp lực 3X150+1X95 m                   8  
26 Đầu cốt đồng 50 Cái                   6  
27 Đầu cốt đồng 35 Cái                   2  
28 Đồng phi 8 kg                   5  
29 Biển báo an toàn phản quang Cái                   2  
30 Biển báo Tên trạm phản quang Cái                   1  
31 Cột BTLT12B Cột                   2  
32 Móng cột MT-4 Cái                   2  
33 Thí nghiệm Trạm                   1  
34 Chi phí nghiệm thu đóng điện Trạm                   1  

Chi tiết về sản phẩm Quý khách hàng vui lòng liên hệ để được tư vấn và có giá tốt nhất:

2 thoughts on “Báo giá thiết bị đường dây trung thế 75KVA 100KVA và 160KVA-22/0,4KV

  1. zoritoler imol says:

    An interesting discussion is worth comment. I believe that you must write more on this subject, it may not be a taboo subject however generally persons are not enough to speak on such topics. To the next. Cheers

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *