Giáp buộc đầu sứ đơn – đôi composite

Giáp buộc đầu sứ đơn – đôi composite:

Giáp buộc đầu sứ đôi composite Giáp buộc đầu sứ  đôi composite

Giáp buộc Giáp buộc đầu sứ đơn composite

• GIÁP BUỘC ĐẦU SỨ ĐÔI COMPOSITE – MORSTAR CHO DÂY TRẦN HAY DÂY BỌC
• Sản phẩm dây định hình Prefixed đã được sử dụng cho luới điện trên không trên toàn thế giới hơn 70 năm qua. Morstar Electric là nhà sản xuất, chuyên về các sản phẩm dây định hình và là nhà sản xuất chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam, hàng loạt các phụ kiện dây định hình Prefixed đã được phát triển như kết nối đầu cuối, nối dây, hỗ trợ và sửa chữa dây. Phạm vi áp dụng những phụ kiện định hình là vượt trội không cần dụng cụ, và phạm vi cung cấp các phụ kiện này là đầy đủ nhất cho lưới điện, dây OPGW và ADSS.
Sự đơn giản rõ ràng của các phụ kiện dây định hình Prefixed, do dễ dàng lắp đặt trong công trình và hiệu quả dẫn điện và thao tác cơ khí đơn giản. Thực tế, phụ kiện dây định hình Prefixed được làm theo thiết kế riêng để phù hợp với phạm vi các vật liệu dây dẫn, cấu trúc, đường kính và các điều kiện vận hành khác nhau từ các vùng khí hậu ven biển đến vùng đồng bằng khô nóng.
Công dụng và mục đích giáp buộc đầu sứ đôi:
• Dây đinh hình buộc dây dẫn trên sứ cách điện có sức chịu tải trượt vuợt trội. Trong điều kiện tải không cân bằng,
• lực giữ dây tối đa trên một khoảng vuợt thường là đủ lớn ngay cả khi dây dẫn bị hỏng. Dây định hình buôc sứ được thiết kế để làm giảm tải
• trước khi xảy ra thiệt hại nghiêm trọng cho các thành phần cấu trúc của cột.
• Đặc tính sản phẩm.
• + Dây định hình buộc đầu sứ (giáp buộc đầu sứ) bằng Composite được sử dụng để buộc dây dẫn trần hoặc bọc vào các rãnh trên đỉnh đầu của
• sứ cách điện đứng.

• DANH SÁCH SẢN PHẨM GIÁP BUỘC ĐẦU SỨ ĐÔI COMPOSITE CHO DÂY TRẦN HAY DÂY BỌC

MÃ SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM RANGE

(mm)

THAM KHẢO

ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI DÂY

DCLT 1823 Dây Composite buộc dây đầu sứ (Giáp buộc) 18.57 – 23.37 Dây trần

hay Dây bọc TT 50 – 70

DCLT 2327 Dây Composite buộc dây đầu sứ (Giáp buộc) 23.39 – 27.94 Dây trần

hay Dây bọc TT 95 – 120

DCLT 2731 Dây Composite buộc dây đầu sứ (Giáp buộc) 27.97 – 31.50 Dây trần

hay Dây bọc TT 150 – 185

DCLT 3135 Dây Composite buộc dây đầu sứ (Giáp buộc) 31.52 – 35.61 Dây trần

hay Dây bọc TT 240

• GIÁP BUỘC ĐẦU SỨ ĐƠN COMPOSITE – PLP/USA CHO DÂY TRẦN HAY DÂY BỌC
• Sản phẩm dây định hình Prefixed đã được sử dụng cho luới điện trên không trên toàn thế giới hơn 70 năm qua. Morstar Electric là nhà sản xuất, chuyên về các sản phẩm dây định hình và là nhà sản xuất chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam, hàng loạt các phụ kiện dây định hình Prefixed đã được phát triển như kết nối đầu cuối, nối dây, hỗ trợ và sửa chữa dây. Phạm vi áp dụng những phụ kiện định hình là vượt trội không cần dụng cụ, và phạm vi cung cấp các phụ kiện này là đầy đủ nhất cho lưới điện, dây OPGW và ADSS.
Sự đơn giản rõ ràng của các phụ kiện dây định hình Prefixed, do dễ dàng lắp đặt trong công trình và hiệu quả dẫn điện và thao tác cơ khí đơn giản. Thực tế, phụ kiện dây định hình Prefixed được làm theo thiết kế riêng để phù hợp với phạm vi các vật liệu dây dẫn, cấu trúc, đường kính và các điều kiện vận hành khác nhau từ các vùng khí hậu ven biển đến vùng đồng bằng khô nóng.
Công dụng và mục đích giáp buộc đầu sứ đơn:
• Dây đinh hình buộc dây dẫn trên sứ cách điện có sức chịu tải trượt vuợt trội. Trong điều kiện tải không cân bằng,
• lực giữ dây tối đa trên một khoảng vuợt thường là đủ lớn ngay cả khi dây dẫn bị hỏng. Dây định hình buôc sứ được thiết kế để làm giảm tải
• trước khi xảy ra thiệt hại nghiêm trọng cho các thành phần cấu trúc của cột.
• Đặc tính sản phẩm.
• + Dây định hình buộc đầu sứ (giáp buộc đầu sứ) bằng Composite được sử dụng để buộc dây dẫn trần hoặc bọc vào các rãnh trên đỉnh đầu của
• sứ cách điện đứng.
• DANH SÁCH GIÁP BUỘC ĐẦU SỨ ĐƠN COMPOSITE – PLP/USA CHO DÂY TRẦN HAY DÂY BỌC.

MÃ SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM RANGE

(mm)

THAM KHẢO

ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI DÂY

TTF1202 Dây composite buộc dây đầu sứ (Giáp buộc) 18.57 – 23.37 Dây trần

hay Dây bọc TT 50 – 70

TTF 1203 Dây composite buộc dây đầu sứ (Giáp buộc) 23.39 – 27.94 Dây trần

hay Dây bọc TT 95 – 120

TTF 1204 Dây composite buộc dây đầu sứ (Giáp buộc) 27.97 – 31.50 Dây trần

hay Dây bọc TT 150 – 185

TTF 1373 Dây composite buộc dây đầu sứ (Giáp buộc) 31.00 – 35.61 Dây trần

hay Dây bọc TT 240

Chi tiết về sản phẩm Quý khách hàng vui lòng liên hệ để được tư vấn và có giá tốt nhất: