Bán các loại cáp đồng thường cáp đồng bọc pvc

Bán các loại cáp đồng thường cáp đồng bọc pvc:

Bán các loại cáp đồng thường cáp đồng bọc pvc

Thông số kỹ thuật:

Cáp 2 ruột XLPE-PVC:

Kết cấu Cu-XLPE-PVC Lõi được chế tạo từ dây đồng nhiều sợi xoắn đồng tâm một lớp hoặc nhiều lớp cán ép chặt, vỏ cách điện XLPE-PVC. Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-1995-Điện áp danh định từ 1KV đến 30KV 

  STT  Tên sản phẩm  Kết cấu ruột dẫn
Dây pha Trung tính
Số sợi ĐK Số sợi ĐK
1 3 4 5 6 7
  DÂY ĐIỆN HẠ THẾ 0.3-0.5Kv-Cu-PVC-PVC – 2 RUỘT MỀM (TCVN6610-5)
1 2 x 0.75 30 0.18    
2 2 x 1 40 0.18    
3 2 x 1.5 29 0.26    
4 2 x 2.5 47 0.26    
5 2 x 4 50 0.32    
6 2 x 6 75 0.32    
7 3 x 0.75 30 0.18    

Cáp Muyle XLPE-PVC-DSTA-PVC:

Cấu trúc: CU-PVC-PVC-DATA-PVC (1)Ruột dẫn: Bằng đồng mềm(class 2) (2)Cách điện:PVC (Polyvinyl chloride) (4)Lớp bọc bên trong:PVC (Polyvinyl chloride) (5)Vỏ bọc:PVC (Polyvinyl chloride) Nhận biết cáp: bằng màu của cách điện PVC -Các lõi:Đỏ, đen -Vỏ

Cáp ngầm 4 ruột đều:

Kết cấu Cu-XLPE-PVC-DSTA-PVC  Lõi được chế tạo từ dây đồng nhiều sợi xoắn đồng tâm một lớp hoặc nhiều lớp cán ép chặt, vỏ cách điện XLPE-PVC-DSTA-PVC. Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-1995-Điện áp danh định từ 1KV đến 30KV. 

Cáp ngầm XLPE-PVC-DSTA-PVC:

Kết cấu Cu-XLPE-PVC-DSTA-PVC Lõi được chế tạo từ dây đồng nhiều sợi xoắn đồng tâm một lớp hoặc nhiều lớp cán ép chặt, vỏ cách điện XLPE-PVC-DSTA-PVC. Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-1995-Điện áp danh định từ 1KV đến 30KV 

  STT  Tên sản phẩm  Kết cấu ruột dẫn
Dây pha Trung tính
Số sợi ĐK Số sợi ĐK
1 3 4 5 6 7
  CÁP NGẰM HẠ THẾ 0.6-1KV CU-XLPE-PVC-DSTA-PVC-1 RUỘT DẪN (TCVN 5935-1995)
1 Ngầm 1 x 50 19 1.38    
2 Ngầm 1 x 70 19 2.13    
3 Ngầm 1 x 95 19 2.51    
4 Ngầm 1 x 150 37 2.25    
5 Ngầm 1 x 185 37 2.51    
6 Ngầm 1 x 240 61 2.25    
7 Ngầm 1 x 300 61 2.52

Cáp treo 4 ruột đều:

Kết cấu Cu-XLPE-PVC Lõi được chế tạo từ dây đồng nhiều sợi xoắn đồng tâm một lớp hoặc nhiều lớp cán ép chặt,

vỏ cách điện XLPE-PVC. Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-1995-Điện áp danh định từ 1KV đến 30KV. 

Cáp đồng bọc PVC:

Kết cấu Cu-PVC Lõi được chế tạo từ dây đồng nhiều sợi xoắn đồng tâm một lớp hoặc nhiều lớp cán ép chặt, vỏ cách điện PVC. Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-1995-Điện áp danh định từ 1KV đến 30KV. 

Dây Súp:

– Điện áp làm việc: 250V

– Điện áp thử: 2500V trong 1 phút

– Tiêu chuẩn: TCVN 2130 

Chi tiết về sản phẩm Quý khách hàng vui lòng liên hệ để được tư vấn và có giá tốt nhất: