Thông số cáp vặn xoắn trung thế hạ thế

Thông số cáp vặn xoắn trung thế hạ thế:

Thông số cáp vặn xoắn trung thế hạ thế

CÁC ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA CÁP VẶN XOẮN TRUNG THẾ HV-ABC:
( Technical characteristics of HV-ABC )

I/ Mô tả (Description):
Cáp vặn xoắn trung thế HV-ABC   có các đặc tính sau (HV-ABC shall have the following characteristics) :
1 – Kiểu : ruột thép chịu lực căng đỡ toàn bộ cáp.
(Type : messenger-supported, a steel conductor provided to support the three laid-up phase cables)
II/ Cấu tạo cáp (Cable structure) :

–  Ruột dẫn : sợi nhôm cứng thoả AS1125 ( hoặc IEC889, TCVN5064, ASTM B230M) xoắn đồng tâm theo chiều trái và cán ép chặt.
Phase Conductor   : Hard-drawn alluminum comply with AS1125 , IEC889 , ASTM B230M, TCVN5064   shall be left-hand lay stranded , circular compacted

– Màn chắn ruột : là một lớp bọc bằng XLPE bán dẫn .
Conductor sreen should be an extruded layer of semi-conducting XLPE

– Lớp cách điện bằng XLPE .
The insulation should be XLPE .

– Màn chắn cách điện là một lớp bọc bằng XLPE bán dẫn .
Insulation sreen should be an extruded layer of semi-conducting XLPE.– Màn chắn kim loại là sợi đồng quấn với bội số bước xoắn £ 10 .
The metallic shield shall   comprise   copper wires , helically applied .– Băng quấn quanh lớp màn chắn kim loại .
Non-hysccopic tape shall be helically applied , with an overlap,over the metallic sreen       – Vỏ bằng HDPE
Oversheath should be an extruded HDPE .

cáp vặn xoắn trung thế
  
III.2-ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA CÁP VẶN XOẮN TRUNG THẾ 6,35/11(12)kV ( Technical Characteristics of 6,35/11(12)kV HV-ABC) :    
 
STT
(N0)
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
( Technical characteristics )
Đơn vị
(Unit)
YÊU CẦU
(Requirement)
1
Nhà sản xuất ( Manufacturer)
   
2
Nước sản xuất ( Country)
 
 VIỆT NAM
3
Ký hiệu của nhà sản xuất ( Manufacturer’s code)
 
Ví dụ (example): CADIVI 200… HVABC – 3x (SIZE) – 6,35/11(12)kV
4
Các tiêu chuẩn sản xuất & kiểm tra (Standards of manufacturing and test )
 
AS 3599.1-98
5
Các tiêu chuẩn quản lý chất lượng (Standards of quality management)
 
ISO 9001-2000
6
Nguồn gốc vật liệu dùng cho sản xuất (Origin of material)
 
Nhập ngoại ( Imported)
7
Kiểu (Type)
Kiểu treo trên lõi thép.
(messenger-supported , a steel conductor provided to support the three laid-up phase cables  )
8
Cách điện ( Insulation)
XLPE
9
Dạng ruột dẫn (Form of conductor)
xoắn đồng tâm và cán ép chặt     (Circular compacted , concentric stranding)
10
Vật liệu    (Material)
Sợi nhôm cứng.
(Hard-drawn Alluminium wire)
11
Tiết diện ruột dẫn   (Nominal of conductor)
mm2
35
50
70
95
120
150
185
12
Số sợi / Đường kính sợi (No. /Diameter of wire)
sợi/mm
7/2,56
7/2,99
19/2,17
19/2,56
19/2,84
19/3,25
37/2,56
13
RDCmax của ruột dẫn ở 20oC    (RDCmax of conductor at 20oC)
W/km
0,868
0,641
0,443
0,320
0,253
0,206
0,164
14
RAC_(max) của ruột dẫn ở 900C (RDCmax of conductor at 90oC)
W/km
1,11
0,822
0,568
0,411
0,325
0,265
0,211
15
Cường độ dòng điện cho phép(**) (current rating )
A
165
200
245
300
345
390
450
16
Lực kéo đứt tối thiểu của lõi thép
(Min.Breaking load of steel core MBL )
kN
27,4
74,4
74,4
74,4
74,4
74,4
74,4
17
Lực căng làm việc tối đa
( Highest value for max. working tension 50% MBL)
kN
13,7
37,2
37,2
37,2
37,2
37,2
37,2
18
Lực căng hằng ngày tối đa
( Highest value for everyday tension 25% MBL)
kN
6,85
18,6
18,6
18,6
18,6
18,6
18,6
19
Chiều dầy tối thiểu của lớp màn chắn ruột tại 1 điểm bất kỳ
(Minium thickness of conductor screen at any point)
mm
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
20
Chiều dầy trung bình tối thiểu của lớp cách điện
(Minium average thickness of insulation)
mm
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
21
Chiều dầy trung bình tối thiểu của lớp màn chắn cách điện
(Minimum average thickness of insulation screen)
mm
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
 
III.2.1- Loại cáp vặn xoắn trung thế HV-ABC 6,35/11(12)kV có màn chắn chịu được dòng điện ngắn mạch 2kA/1s :
            HV-ABC 6,35/11(12)kV type with screen of 2kA/1s short-circuit curren screen
  
 
Tiết diện ruột dẫn   (Nominal of conductor)
mm2
35
50
70
95
120
150
185
22a
Chiều dầytrung bình tối thiểu của lớp vỏ
(Minimum average thickness of sheath)
mm
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,9
23a
Đường kính danh định của lõi pha.
(Nominal diameter of phase core )  
mm
23,5
24,5
26,5
28
29,5
31,5
33
24a
Số sợi / Đ.kính sợi của lõi thép
( No./Dia. of steel wire )
No./mm
7/2,00
19/2,00
19/2,00
19/2,00
19/2,00
19/2,00
19/2,00
19/2,00
25a
Đường kính gần đúng bao ngoài của bó cáp.
(Approx. diameter of circmscribing circle over laid-up cores)
mm
53
57
59
63
66
69
72
76
26a
Trọng lượng gần đúng của cáp
(Approximate mass of cable)
kg/km
1886
2187
2382
2669
3018
3298
3734
4180
27a
Chiều dài cáp trên turê ( Length of cable on drum)
m
500
500
500
500
250
250
250
250
28a
Cỡ turê ( Size of drum)
No
20a
20d
20e
22b
20d
22a
22a
22e
      
   III.2.2- Loại cáp vặn xoắn trung thế HV-ABC 6,35/11(12)kV có màn chắn chịu được dòng điện ngắn mạch 8kA/1s :
            HV-ABC 6,35/11(12)kV type with screen of 8kA/1s short-circuit curren screen
  
 
Tiết diện ruột dẫn   (Nominal of conductor)
mm2
35
50
70
95
120
150
185
22b
Chiều dầytrung bình tối thiểu của lớp vỏ
(Minimum average thickness of sheath)
mm
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,9
23b
Đường kính danh định của lõi pha.
(Nominal diameter of phase core )  
mm
24,5
25,5
27,5
29
30,5
32,5
34
24b
Số sợi / Đ.kính sợi của lõi thép
( No./Dia. of steel wire )
No./mm
7/2,00
19/2,00
19/2,00
19/2,00
19/2,00
19/2,00
19/2,00
19/2,00
25b
Đường kính gần đúng bao ngoài của bó cáp.
(Approx. diameter of circmscribing circle over laid-up cores)
mm
55
59
61
65
68
71
74
78
26b
Trọng lượng gần đúng của cáp
(Approximate mass of cable)
kg/km
2992
3293
3488
3775
4123
4404
4840
5287
27b
Chiều dài cáp trên turê (Length of cable on drum)
m
500
500
500
500
250
250
250
250
28b
Cỡ turê (Size of drum)
No
20a
20e
22a
22b
22a
22a
22d
22e
 
III.3-ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA CÁP 12,7/ 22(24)kV ( Technical Characteristics of 12,7 / 22(24)kV HV-ABC) :    
 
STT
(N0)
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
( Technical characteristics )
Đơn vị
(Unit)
YÊU CẦU
(Requirement)
1
Nhà sản xuất ( Manufacturer)
 
Cty Dây & Cáp điện VIỆT NAM
CADIVI
2
Nước sản xuất ( Country)
 
 VIỆT NAM
3
Ký hiệu của nhà sản xuất (Manufacturer’s code)
 
Ví dụ : CADIVI 200… HVABC – 3x (SIZE) – 6,35/11(12)kV
4
Các tiêu chuẩn sản xuất & kiểm tra (Standards of manufacturing and test )
 
AS 3599.1-98
5
Các tiêu chuẩn quản lý chất lượng (Standards of quality management)
 
ISO 9001-2000
6
Nguồn gốc vật liệu dùng cho sản xuất (Origin of material)
 
Nhập ngoại ( Imported)
7
Kiểu (Type)
Kiểu treo trên lõi thép.
(messenger-supported , a steel conductor provided to support the three laid-up phase cables  )
8
Cách điện ( Insulation)
XLPE
9
Dạng ruột dẫn (Form of conductor)
xoắn đồng tâm và cán ép chặt     (Circular compacted , concentric stranding)
10
Vật liệu (Material)
Sợi nhôm cứng.
(Hard-drawn Alluminium wire)
11
Tiết diện ruột dẫn   (Nominal of conductor)
mm2
35
50
70
95
120
150
185
12
Số sợi / Đường kính sợi (No. /Diameter of wire)
sợi/mm
7/2,56
7/2,99
19/2,17
19/2,56
19/2,84
19/3,25
37/2,56
13
RDCmax của ruột dẫn ở 20oC    (RDCmax of conductor at 20oC)
W/km
0,868
0,641
0,443
0,320
0,253
0,206
0,164
14
RAC_(max) của ruột dẫn ở 900C (RDCmax of conductor at 90oC)
W/km
1,11
0,822
0,568
0,411
0,325
0,265
0,211
15
Cường độ dòng điện cho phép(**) (current rating )
A
165
200
245
300
345
390
450
16
Lực kéo đứt tối thiểu của lõi thép
( Min.Breaking load of steel core MBL )
kN
27,4
74,4
74,4
74,4
74,4
74,4
74,4
17
Lực căng làm việc tối đa
( Highest value for max. working tension 50% MBL)
kN
13,7
37,2
37,2
37,2
37,2
37,2
37,2
18
Lực căng hằng ngày tối đa
( Highest value for everyday tension 25% MBL)
kN
6,85
18,6
18,6
18,6
18,6
18,6
18,6
19
Chiều dầy tối thiểu của lớp màn chắn ruột tại 1 điểm bất kỳ
(Minium thickness of conductor screen at any point)
mm
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
20
Chiều dầy trung bình tối thiểu của lớp cách điện
(Minium average thickness of insulation)
mm
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
21
Chiều dầytrung bình tối thiểu của lớp màn chắn cách điện
(Minimum average thickness of insulation screen)
mm
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,

Điện Nguyễn Huy cung cấp và phân phối các loại Cáp vặn xoắn trung thế HV-ABC, Cáp vặn xoắn hạ thế ( LV-ABC ) 2 lõi, 3 lõi và 4 lõi đúng hãng,đúng chất lượng theo yêu cầu kỹ thuật và chất lượng sản phẩm.

Chi tiết về sản phẩm Quý khách hàng vui lòng liên hệ để được tư vấn và có giá tốt nhất:

359 thoughts on “Thông số cáp vặn xoắn trung thế hạ thế

 1. Charlesawath says:

  Everything what you want to know about pills.
  mens erection pills: ed drugs – top ed drugs
  drug information and news for professionals and consumers.

 2. LarryArram says:

  where buy cheap mobic online [url=https://mobic.store/#]how to buy cheap mobic price[/url] where to buy cheap mobic pill

 3. JamesJug says:

  can you get mobic without a prescription [url=https://mobic.store/#]where to buy mobic without insurance[/url] can you get generic mobic pills

 4. MichaelWob says:

  where can you buy zithromax [url=https://azithromycin.men/#]zithromax z-pak price without insurance[/url] how to get zithromax

 5. ZacharyMof says:

  cheapest online pharmacy india [url=https://indiapharmacy.cheap/#]Online medicine home delivery[/url] indianpharmacy com

 6. Michaelbop says:

  To presume from true to life scoop, dog these tips:

  Look for credible sources: https://oksol.co.uk/wp-content/pages/who-left-channel-13-news-rochester.html. It’s important to guard that the expos‚ source you are reading is respected and unbiased. Some examples of reputable sources tabulate BBC, Reuters, and The New York Times. Announce multiple sources to stimulate a well-rounded view of a precisely low-down event. This can better you carp a more ideal picture and escape bias. Be in the know of the position the article is coming from, as set respected report sources can compel ought to bias. Fact-check the low-down with another commencement if a communication article seems too unequalled or unbelievable. Many times make sure you are reading a fashionable article, as scandal can substitute quickly.

  By means of following these tips, you can befit a more aware of scandal reader and more wisely know the everybody everywhere you.

 7. Michaelbop says:

  To announce present news, adhere to these tips:

  Look in behalf of credible sources: http://fostoria.org/files/pag/where-was-bad-news-bears-2005-filmed.html. It’s material to secure that the news origin you are reading is worthy and unbiased. Some examples of virtuous sources categorize BBC, Reuters, and The Fashionable York Times. Review multiple sources to stimulate a well-rounded view of a precisely statement event. This can help you listen to a more ideal paint and avoid bias. Be hep of the position the article is coming from, as flush with reputable hearsay sources can have bias. Fact-check the information with another commencement if a scandal article seems too lurid or unbelievable. Till the end of time pass inevitable you are reading a fashionable article, as news can substitute quickly.

  Nearby following these tips, you can fit a more informed scandal reader and best be aware the everybody around you.

 8. JarvisReEks says:

  Бурение скважин на водичку – это процесс создания отверстий в течение земной шар чтобы извлечения находящийся под землей вод. Настоящие скважины используются чтобы питьевой вода, полива растений, индустриальных нужд равным образом остальных целей. Эпидпроцесс бурения скважин включает в течение себя использование специализированного оборудования, таковского как бурильные направления, коим проникают в матушку-землю да основывают отверстия: https://anotepad.com/notes/x29drx9k. Эти скважины элементарно имеют глубину от пары десятков до нескольких сторублевок метров.
  Через некоторое время творения скважины, умельцы обжуливают стресс-тестирование, чтобы определить ее производительность и штрих воды. Затем скважина снабжается насосом да противными системами, чтоб защитить постоянный доступ к воде. Эмпайр скважин сверху водичку является важным процессом, яже гарантирует путь буква аккуратной хозпитьевой здесь а также используется на разных секторах экономики промышленности. Однако, текущий процесс что ль носить негативное воздействие на охватывающую окружение, поэтому что поделаешь хранить должные правила и регуляции.

 9. Angelkeeni says:

  Бурение скважин сверху воду – этто процесс сотворения отверстий в течение свете чтобы извлечения подземных вод, кои смогут применяться для разных целей, включая питьевую водичку, увлажнение растений, индустриальные нужды да другие: https://postheaven.net/piscesiran3/kak-vygliadit-skvazhina-vnutri. Чтобы бурения скважин утилизируют специализированное оборудование, такое как бурильные сборки, какие проникают в течение землю и создают дыры глубиной через нескольких 10-ов до нескольких сотен метров.
  Через некоторое время сотворения скважины протягивается тестирование, чтобы сосчитать нее эффективность а также штрих воды. Затем щель снабжается насосом также другими теориями, чтобы поставить постоянный пропуск к воде. Хотя бы бурение скважин на водичку играет важную роль на обеспечении допуска буква истой водопитьевой воде и используется в течение разных отраслях промышленности, этот процесс что ль оказывать отрицательное воздействие на брать в кольцо среду. Поэтому необходимо беречь подходящие правила и регуляции.

 10. Danielzenly says:

  Europe is a continent with a on easy street recital and multiform culture. Lifestyle in Europe varies greatly depending on the country and область, but there are some commonalities that can be observed.
  United of the defining features of life in Europe is the strong force on work-life balance. Profuse European countries from laws mandating a guaranteed amount of vacation time seeking workers, and some suffer with flush with experimented with shorter workweeks. This allows seeking more circumstance emptied with family and pursuing hobbies and interests.
  http://foto.krasnoturinsk.me/jQFU/ols/anna-berezina-set-to-attend-charity-event-in.html
  Europe is also known in support of its flush cultural heritage, with assorted cities boasting centuries-old architecture, art, and literature. Museums, galleries, and reliable sites are plenteous, and visitors can absorb themselves in the history and background of the continent.
  In addition to cultural attractions, Europe is effectively to a wide mix of consonant beauty. From the expressive fjords of Norway to the cheery beaches of the Mediterranean, there is no lack of superb landscapes to explore.
  Of speed, spring in Europe is not without its challenges. Multifarious countries are grappling with issues such as income inequality, immigration, and bureaucratic instability. At any rate, the people of Europe are resilient and take a long account of overcoming adversity.
  Comprehensive, life in Europe is opulent and assorted, with something to offer in compensation everyone. Whether you’re interested in history, refinement, temperament, or simply enjoying a believable work-life poise, Europe is a first-rate lodgings to request home.

 11. Davidfoups says:

  Totally! Declaration info portals in the UK can be awesome, but there are numerous resources available to cure you mark the best one for the sake of you. As I mentioned formerly, conducting an online search with a view https://projectev.co.uk/wp-content/pages/index.php?how-much-does-rachel-campos-duffy-make-on-fox-news.html “UK news websites” or “British story portals” is a vast starting point. Not but will this hand out you a comprehensive list of news websites, but it will also provide you with a heartier brainpower of the coeval story prospect in the UK.
  In the good old days you be enduring a list of embryonic rumour portals, it’s important to value each one to determine which best suits your preferences. As an case, BBC Advice is known for its disinterested reporting of intelligence stories, while The Custodian is known quest of its in-depth breakdown of partisan and group issues. The Unconnected is known pro its investigative journalism, while The Times is known by reason of its business and funds coverage. By entente these differences, you can select the information portal that caters to your interests and provides you with the newsflash you hope for to read.
  Additionally, it’s usefulness all things neighbourhood despatch portals with a view fixed regions within the UK. These portals lay down coverage of events and good copy stories that are applicable to the область, which can be especially utilitarian if you’re looking to charge of up with events in your town community. In behalf of occurrence, municipal news portals in London classify the Evening Pier and the Londonist, while Manchester Evening Scuttlebutt and Liverpool Reflection are stylish in the North West.
  Overall, there are diverse tidings portals readily obtainable in the UK, and it’s important to do your research to see the one that suits your needs. Sooner than evaluating the different news programme portals based on their coverage, style, and position statement perspective, you can judge the one that provides you with the most related and engrossing news stories. Meet fortunes with your search, and I ambition this bumf helps you find the perfect expos‚ portal since you!

 12. Davidfoups says:

  Totally! Find info portals in the UK can be overwhelming, but there are numerous resources ready to boost you find the perfect identical for the sake of you. As I mentioned in advance, conducting an online search an eye to https://morevoucher.co.uk/js/pages/1how-old-is-jean-enersen-king-5-news.html “UK newsflash websites” or “British information portals” is a vast starting point. Not only determination this grant you a encompassing slate of hearsay websites, but it will also provide you with a better understanding of the common news landscape in the UK.
  Once you be enduring a file of potential rumour portals, it’s critical to estimate each anyone to influence which best suits your preferences. As an example, BBC Intelligence is known in place of its objective reporting of news stories, while The Custodian is known pro its in-depth breakdown of political and group issues. The Unconnected is known championing its investigative journalism, while The Times is known in the interest of its work and finance coverage. During entente these differences, you can choose the news portal that caters to your interests and provides you with the rumour you have a yen for to read.
  Additionally, it’s worth looking at neighbourhood despatch portals with a view fixed regions within the UK. These portals lay down coverage of events and scoop stories that are applicable to the area, which can be firstly accommodating if you’re looking to hang on to up with events in your close by community. In search event, provincial good copy portals in London number the Evening Standard and the Londonist, while Manchester Evening Talk and Liverpool Reproduction are hot in the North West.
  Blanket, there are many news portals at one’s fingertips in the UK, and it’s significant to do your inspection to see the united that suits your needs. By means of evaluating the unalike low-down portals based on their coverage, dash, and article angle, you can judge the song that provides you with the most fitting and interesting low-down stories. Esteemed fortunes with your search, and I anticipate this tidings helps you discover the correct expos‚ portal since you!

 13. ThomasGluro says:

  online apotheke gГјnstig [url=http://onlineapotheke.tech/#]versandapotheke deutschland[/url] versandapotheke versandkostenfrei

 14. zoritoler imol says:

  Hi there very cool web site!! Man .. Beautiful .. Wonderful .. I’ll bookmark your web site and take the feeds also…I am glad to search out a lot of useful info right here within the post, we want develop extra strategies in this regard, thank you for sharing.

 15. Felixpen says:

  buy doxycycline 100mg online uk [url=https://doxycyclineotc.store/#]buy doxycycline online[/url] doxycycline canada brand name

 16. Felixpen says:

  non prescription ed drugs [url=http://edpillsotc.store/#]erection pills over the counter[/url] men’s ed pills

 17. Charlesjer says:

  top 10 pharmacies in india [url=https://indianpharmacy.life/#]indian pharmacy paypal[/url] online pharmacy india

 18. Charlesjer says:

  secure medical online pharmacy [url=https://drugsotc.pro/#]canadian mail order pharmacy[/url] reputable canadian pharmacy

 19. MarioWap says:

  Their medication reminders are such a thoughtful touch. https://mexicanpharmonline.shop/# pharmacies in mexico that ship to usa
  pharmacies in mexico that ship to usa [url=https://mexicanpharmonline.shop/#]mexico pharmacy price list[/url] mexican online pharmacies prescription drugs

 20. NormanPef says:

  Kamagra 100mg [url=https://kamagra.icu/#]sildenafil oral jelly 100mg kamagra[/url] sildenafil oral jelly 100mg kamagra

 21. Robertwatry says:

  canadian pharmacy king: canadian pharmacy drugs online – canada drug pharmacy canadapharmacy.guru
  mexican border pharmacies shipping to usa [url=https://mexicanpharmacy.company/#]medication from mexico pharmacy[/url] п»їbest mexican online pharmacies mexicanpharmacy.company

 22. Robertwatry says:

  medicine in mexico pharmacies: buying from online mexican pharmacy – mexico pharmacies prescription drugs mexicanpharmacy.company
  medicine in mexico pharmacies [url=https://mexicanpharmacy.company/#]mexican online pharmacies prescription drugs[/url] mexico pharmacies prescription drugs mexicanpharmacy.company

 23. Robertwatry says:

  canadianpharmacymeds com: canada drugs online reviews – canadian pharmacy ltd canadapharmacy.guru
  best canadian online pharmacy [url=http://canadapharmacy.guru/#]maple leaf pharmacy in canada[/url] canadian pharmacy store canadapharmacy.guru

 24. Robertwatry says:

  canadianpharmacy com: canadian compounding pharmacy – canadian pharmacy checker canadapharmacy.guru
  reputable indian online pharmacy [url=https://indiapharmacy.pro/#]reputable indian pharmacies[/url] п»їlegitimate online pharmacies india indiapharmacy.pro

 25. Robertwatry says:

  buy prescription drugs from india: world pharmacy india – india pharmacy indiapharmacy.pro
  cheapest pharmacy canada [url=https://canadapharmacy.guru/#]canadian pharmacy drugs online[/url] online canadian pharmacy review canadapharmacy.guru

 26. Robertwatry says:

  medicine in mexico pharmacies: mexican rx online – reputable mexican pharmacies online mexicanpharmacy.company
  legit canadian pharmacy [url=https://canadapharmacy.guru/#]canada rx pharmacy[/url] certified canadian pharmacy canadapharmacy.guru

 27. Robertwatry says:

  mexico drug stores pharmacies: purple pharmacy mexico price list – mexican mail order pharmacies mexicanpharmacy.company
  legitimate canadian pharmacies [url=http://canadapharmacy.guru/#]canadian family pharmacy[/url] canadian pharmacy 1 internet online drugstore canadapharmacy.guru

 28. Robertwatry says:

  medicine in mexico pharmacies: mexico drug stores pharmacies – mexican online pharmacies prescription drugs mexicanpharmacy.company
  the canadian drugstore [url=https://canadapharmacy.guru/#]canadian mail order pharmacy[/url] reddit canadian pharmacy canadapharmacy.guru

 29. Robertwatry says:

  canada rx pharmacy world: canada rx pharmacy – legit canadian online pharmacy canadapharmacy.guru
  cross border pharmacy canada [url=https://canadapharmacy.guru/#]canadian pharmacy online[/url] canadian drug canadapharmacy.guru

 30. Robertwatry says:

  canadian online pharmacy: online pharmacy canada – canadian discount pharmacy canadapharmacy.guru
  canada online pharmacy [url=http://canadapharmacy.guru/#]real canadian pharmacy[/url] safe online pharmacies in canada canadapharmacy.guru

 31. Richardwes says:

  sildenafil tablets 150mg [url=https://sildenafil.win/#]sildenafil 100mg buy online us[/url] sildenafil 100mg uk price

 32. Richardwes says:

  tadalafil tablets 20 mg buy [url=https://tadalafil.trade/#]60 mg tadalafil[/url] best tadalafil tablets in india

 33. Charlesvex says:

  ciprofloxacin 500 mg tablet price [url=https://ciprofloxacin.men/#]Buy ciprofloxacin 500 mg online[/url] purchase cipro

 34. Charlesvex says:

  doxycycline 100mg pills [url=http://doxycycline.forum/#]Buy doxycycline hyclate[/url] doxycycline 100 mg tablets

 35. Charlesvex says:

  buy ciprofloxacin over the counter [url=https://ciprofloxacin.men/#]Get cheapest Ciprofloxacin online[/url] buy cipro online without prescription

 36. Charlesvex says:

  medicine amoxicillin 500 [url=https://amoxicillin.best/#]purchase amoxicillin online[/url] amoxicillin 500mg capsules

 37. DanielMoork says:

  canadian mail order pharmacies [url=http://ordermedicationonline.pro/#]Top mail order pharmacies[/url] prescription without a doctors prescription

 38. DanielMoork says:

  my canadian pharmacy reviews [url=http://canadiandrugs.store/#]trust canadian pharmacy[/url] reputable canadian pharmacy

 39. TerrySes says:

  viagra naturale [url=https://sildenafilit.bid/#]sildenafil 100mg prezzo[/url] farmacia senza ricetta recensioni

 40. Jannie Morr says:

  This is the right blog for anyone who wants to find out about this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I actually would want…HaHa). You definitely put a new spin on a topic thats been written about for years. Great stuff, just great!

 41. TerrySes says:

  farmacie online autorizzate elenco [url=https://kamagrait.club/#]kamagra gold[/url] farmacie on line spedizione gratuita

 42. TerrySes says:

  acquisto farmaci con ricetta [url=http://farmaciait.pro/#]farmacia online migliore[/url] farmacia online miglior prezzo

 43. TerrySes says:

  comprare farmaci online all’estero [url=https://farmaciait.pro/#]farmacia online[/url] migliori farmacie online 2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *